Peter Bürger, Teorie avantgardy. Stárnutí moderny. Stati o výtvarném umění

obálka

Vyšel 5. svazek v edici VVP AVU.

Teorie avantgardy (1974) Petera Bürgera je jedním z nejvýznamnějším příspěvků k reflexi rozporuplných tendencí působících v rámci moderního umění.

Více o knize

Další novinky

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

Více o VVP AVU

Sešit

Více o sešitu

VIDEOARCHIV

Sbírka českého videoartu od 80. let do současnosti, která je prezenčně k dispozici ve VVP AVU.

Rozšířené vyhledávání

BIBLIOBÁZE

Internetová databáze bibliografických údajů jako praktická a přehledná vstupní informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století.

Rozšířené vyhledávání
VVP AVU 2014