Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

Linhartova nadace

adresa
Dlouhá 33
110 00 Praha 1

(vchod do budovy z Haštalské 20)
datum založení
1987
kontakt

tel: +420 224 828 285
fax: +420 224 826 363
email: linhartova.nadace@roxy.cz
www.linhartovanadace.cz

reference

Posláním Linhartovy nadace je otevřená komunikace mezi uměleckou komunitou a širokou veřejností, povznesení všeobecného kulturního vědomí, hledání kulturní kontinuity v současném umění s důrazem na podporu všeho nového, právě zrozeného. Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické příslušnosti, věku, sociálnímu postavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politickému přesvědčení, fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému handicapu. Nadace je přesvědčena o nenásilných prostředcích prosazování. Záběr působnosti nadace je celosvětový.
Z webových stránek Linhartovy nadace

Počátky nadace spadají do roku 1987, kdy se rekonstruoval zámecký park v Praze v Dolních Počernicích. Architekt Jan Mayer k projektu přizval mladé výtvarníky (Ivan Exner, Stefan Milkov, Zdeněk Lhotský, Fáňa Svoboda, František Skála, Laco Garaj ad.). V týmu vznikla myšlenka založit nadaci podporující spolupráci mezi architekty, scénografy a výtvarníky. Její činnost brzy přesáhla původní rámec a zaměřila se na podporu kulturně společenského dění vůbec. V roce 1990 začala nadace vyvíjet širokou aktivitu zaměřenou na mapování české kulturní oblasti, zahrnující kromě vizuálního umění také hudbu, divadlo a další žánry. 21. 8. 1990 byla Linhartova nadace jako jedna z prvních zaregistrována u MV ČR.

více na http://www.linhartovanadace.cz/z_historie.html

výstavy / projekty

2000
-nadace zahájila dlouhodobý projekt Prostor pro otevřenou komunikaci

1999
- otevřen Komunikační prostor Školská 28

- vznikl Universální prostor NoD jako největší pražský nekomerční prostor zaměřený na současné progresivní umění (jeho součástí je galerie, divadelní sál, internetové café a bar), u jeho zrodu stál Krištof Kintera

1996
- nadace získala nový prostor ve Školské ulici

1992
- získány prostory bývalého kina Roxy v Dlouhé ulici, během následujícího roku se zde rodí Experimentální prostor Roxy, kde jsou pořádány první houseparty

- nadace rozvíjí ekologické aktivity (vznik EkoArt centra v Praze - Dolních Počernicích a v Mostě)

1991
- otevřen klub Bunkr

- Czech Introspective (putovní výstava po Kalifornii)

- 11. ledna přístup do domu U divého muže zablokován příslušníky VB, aktivity nadace se vracejí zpět pod bývalý Stalinův pomník


1990
- aktivity Linhartovy nadace se přesunuly do domu U divého muže ve Sněmovní ulici na Malé Straně, první veřejnou akcí byla výstava Martina Mainera

- Stud-Art 90 (prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze, přehlídka mladého českého umění, k účasti byli přizváni posluchači všech pražských uměleckých škol)

- festival Totalitní zóna (prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem, festival široké veřejnosti zprostředkovalo první nezávislé Rádio Stalin, dnešní Rádio 1)

- Alternativa – Akce za otevření alternativních klubů (čtrnáctidenní outdoor nonstop projekt na Staroměstském náměstí v Praze)

- Česká alternativa, Galerie ÚLUV, Praha
(výstava v letech 1990 a 1991 proběhla také v New Jersey, Washingtonu D. C., San Franciscu a New Yorku)

kurátor

Jan Mayer, zakladatel nadace


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014