Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

tranzitdisplay

adresa
Dittrichova 9/337
120 00 Praha 2

otevírací doba:
út-pá 12:00 - 19:00
so-ne 13:00 - 18:00
datum založení
2007
kontakt

email: info@tranzitdisplay.cz
web: http://www.tranzitdisplay.cz

reference

Zázemí pro současné umění tranzitdisplay vzniklo spojením sdružení galerie Display a iniciativy tranzit.cz.

výstavy / projekty

výstavy na:

http://www.tranzitdisplay.cz/cs/taxonomy/term/6

kurátor

David Kulhánek, ředitel (2007-2008)
Vít Havránek, ředitel (od 2007)

ostatní

tranzitdisplay.manifest

tranzitdisplay je projekt s mezinárodním programem, který sleduje současné pozice a tendence v umění, v kultuře, v každodennosti. Jeho záměrem je iniciovat komunikaci a reflexi v oblasti současného umění a rozvíjet je v místním prostředí.

Zajímá nás umění jako praxe současnosti, která aktivuje sociální prostor i mezilidské vztahy, produkuje vlastní citlivost k věcem i politický rozměr.

Středem zájmu je výzkum forem a obsahů současné tvorby, v individuálních autorských systémech i v kolektivních prostředích. Jedna z programových linií, kterou tranzitdisplay sleduje, se zaměřuje na osobnosti, které mají potřebu a sílu vytvářet subjektivní systémy a vlastní univerzální modely světa. Tyto snahy do jisté míry obrozují utopickou potřebu vztahování se ke světu v jeho komplexnosti, jako k celku, který může jedinec obsáhnout.

Další linií zájmu jsou základní otázky související s posláním a smyslem vystavování: Co je to výstava? Jakými změnami prochází její formát? Výstavní prostor jako bílá krychle, výstava jako laboratoř, výstava jako archiv, výstava jako bleší trh, výstava jako lounge. Jak na tento proces proměn funkce výstavního prostoru zde a teď reagujeme? Jaké politické, ekonomické, genderové i organizační důvody a důsledky má vystavování? Jaké podmínky časovosti vytváří? Dočasnost a trvání. Je výstava reálným prostorem? Poskytuje možnosti pro jeho překročení?

tranzitdisplay organizuje výstavy, přednášky, projekce, představení, konference a další akce. tranzitdisplay spolupracuje a propojuje své aktivity s dalšími subjekty současného umění i jiných oblastí kultury a vědy, které artikulují současnost.

umění
linie konceptuální tvorby
upozadění tradičního soustředění na výtvarnou formu
výzkum a využívání autonomního pole, které sami vytváříme
přednost nových staveb a dramaturgií před tradičním komponováním
dočasnost, různé mody temporality
události, které lze na základě vnitřní logiky vždy nově adjustovat nebo nechat volně plynout
koncentrace na postoje, přístupy a metody, v individuálních i kolektivních systémech
otevřenost a distance, které vytvářejí podmínky pro zkoumání problémů a krizí současnosti

ex: http://www.tranzitdisplay.cz/cz/project.php

ArtList
záznam v databázi ArtList

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014