Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

Galerie Aspekt

adresa
Údolní 13
602 00 Brno

datum založení
24.11.1992
kontakt

tel.: +420 724 535 500
email: galerie@galerieaspekt.com
http://www.galerieaspekt.com

otevírací doba:
út-pá 12:00 - 18:00
ne 13:00 - 17:00

reference

Soukromou galerii založili ing. arch. Josef Chloupek a Jiří Švachula; od dubna 2001 je majitelem pouze Jiří Švachula. Galerie představila řadu významných současných umělců, soustředila se především na monografické výstavy nejen brněnských autorů, ale i výtvarníků z celé republiky a ze zahraničí. Ze soukromých galerií spolu s galerií Na bidýlku Karla Tutsche zaručovala v Brně kvalitní výstavní program a doplňovala tak nabídku městských a státních institucí. Dnes se zaměřuje na přehlídky již zavedených autorů z České republiky, zejména uměleckých sklářů. Jiří Švachula je vedle výběru vystavovaných děl a jejich instalace také autorem koncepce a grafické podoby pozvánek a katalogů k výstavám. Původní program z 90. let rozvíjí také Galerie Ars, založená Josefem Chloupkem.

výstavy / projekty

2009
15. 9. – 30. 10. Rubikon (Bohumil Eliáš jr., Jan Exnar, Ivo Křen, Jaroslav Matouš, Jaromír Rybák, Marian Volráb), Sklo, obrazy, grafika
12. 5. – 10. 7. Bohumil Eliáš
10. 3. – 1. 5. Pavel Brázda, Nové obrazy z lidské komedie

2008
11. 11. – 9. 1. Libor Jaroš, Kaleidoskop
4. 9. – 31. 10. Jiřina Žertová – Eliška Rožátová, Prostor–plocha
27. 5. – 13. 7. Pavel Roučka, Euforie
13. 3. – 9. 5. František Dvořák

2007
13. 11. – 13. 1. Jánuš Kubíček, Akvarely a kvaše
18. 9. – 9. 11. Josef Žáček, Obrazy 2002–2007
28. 6. – 29. 7. Hvězdy, výstava diplomových prací 2007 absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně
1. 3. – 27. 4. Vladimír Kopecký

2006
21. 11. – 19. 1. Martin Zálešák, Moje úroda
12. 9. – 10. 11. Miroslav Šnajdr, Doteky
11. 4. – 30. 6. Věra Kotlárová, Ohromné maličkosti
2. 2. – 31. 3. Pavel Rudolf, Výběr z díla

2005
24. 11. – 20. 1. Eduard Ovčáček, Elementární estetika
13. 9. – 13. 11. Jaroslav Matouš, Meditace v krajině
16. 6. – 26. 6. Diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně, V podstatě pokrok05
31. 3. – 27. 5. Otto Placht, Tep těl
18. 1. – 18. 3. František Dvořák, Malá retrospektiva

2004
26. 10. – 10. 12. Jánuš Kubíček, Výběr z grafického díla
2. 9. – 22. 10. Bohumil Eliáš, Obrazy
18. 5. – 16. 7. Stanislav Libenský – Jaroslava Brychtová, Sochy, obrazy a kresby / Sculptures, Paintings and Drawings
18. 3. – 7. 5. Jan Tichý, Výběr z díla - malby a kresby
20. 1. – 29. 2. Brněnská 60. léta (Antonín Čalkovský, Robert Hliněnský, Dalibor Chatrný, Jánuš Kubíček, Pavel Navrátil, Miroslav Netík, Miroslav Šimorda, Miroslav Štolfa)

2003
13. 11. – 11. 1. Vladimír Kopecký, „Až do morku duše“
4. 9. – 31. 10. Václav Boštík, Grafika
8. 7. – 24. 8. Dialogy
22. 5. – 6. 7. Erotika (Vladimír Kopecký, Jiří Načeradský, Eduard Ovčáček)
8. 4. – 18. 5. Antonín Čalkovský, Výběr z díla
11. 2. – 28. 3. Josef Žáček, Genius loci

2002
17. 12. – 7. 2. Martin Zálešák, Moje příroda
5. 11. – 13. 12. Jaromír Rybák, Výběr z díla
24. 9. – 1. 11. Mistři české moderny (Václav Boštík, Antonín Čalkovský, František Dvořák, Robert Hliněnský, Dalibor Chatrný, Vladimír Janoušek, Čestmír Kafka, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Jiří Načeradský, Pavel Navrátil, Ladislav Novák, Eduard Ovčáček, Miroslav Šnajdr, Miroslav Štolfa)
23. 4. – 23. 6. Eduard Ovčáček, Soukromé legendy, Obrazy a sochy

2001
12. 12. – 25. 1. Vladimír Kopecký, Intenzita prožitku / Intensity of Experience, Malby / Paintings 1960–2001
10. 5. – 8. 6. Jiří Načeradský, Aspekt kresby
5. 4. – 4. 5. Stanislav Libenský, Kresby
6. 3. – 30. 3. Sochařský ateliér FaVU VUT Brno (Michal Gabriel, Tomáš Medek, Jan Benedík, Martin Hlubuček, David Hönig, Jan Klimeš, Jan Matějková, David Moješčík, David Plášek, Daniel Šenkeřík)
23. 1. – 23. 2. Petr Kvíčala, Ornament

2000
6. 12. – 19. 1. Dialogy (Václav Boštík, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Bohumil Eliáš, Dalibor Chatrný, Věra Janoušková, Vladimír Janoušek, Libor Jaroš, Vladimír Kopecký, Petr Kvíčala, Jan Mareš, Jaroslav Matouš, Ladislav Novák, Bohuslava Olešová, Adriena Šimotová, Miroslav Štolfa, Dana Zámečníková)
24. 10. – 24. 11. Pavel Rudolf
26. 9. – 15. 10. Václav Krůček, Jiří Ladocha, Jiří Malik
29. 8. – 22. 9. Miroslav Netík, Malá retrospektiva
11. 4. – 7. 5. Hervé Sornique – Rouzie Dominique
14. 3. – 7. 4. Lena Knilli
8. 2. – 5. 3. Vladimír Kokolia – Nikos Armutidis
11. 1. – 4. 2. Milan Magni

1999
30. 11. – 9. 1. Ladislav Novák, Výběr z díla 1961–1999
3. 11. – 29. 11. Lubomír Typlt
12. 10. – 31. 10. Antonín Čalkovský – Miroslav Šimorda
8. 6. – 2. 7. Dialogy 1
4. 5. – 28. 5. Hugo Demartini, Tvorba z let 1965–1975
8. 4. – 30. 4. Monique Tello – Gildas Le Reste, «Chorus and Co.»
2. 3. – 2. 4. Pavel Navrátil, 1933–1981, Výběr z díla
2. 2. – 26. 2. Libor Jaroš, Obrazy 1988–1999
6. 1. – 29. 1. Robert Hliněnský

1998
4. 11. – 6. 12. Václav Boštík, Obrazy
30. 9. – 25. 10. Petr Veselý, Po prázdninách
2. 9. – 25. 9. Pavel Hayek, Jan Kubíček, Ivan Tlustý (sochy posledně zmiňovaného na zahradě galerie)
29. 7. – 14. 8. Václav Krůček
23. 6. – 12. 7. Ženy mužům, Ženy Ženám / Women to Men, Women to Women (Rivkah Hetherington, Michaela Křížová, Lenka Pilařová, Kateřina Pažoutová), FaVU - atelier prof. Načeradského
26. 5. – 19. 6. Věra Janoušková
28. 4. – 22. 5. Miroslav Šnajdr /K šedesátinám/
31. 3. – 25. 4. František Kowolowski, Entelechie
3. 3. – 27. 3. Georg Bernsteiner /Rakousko/
3. 2. – 27. 2. Jiří John, Grafika
13. 1. – 30. 1. 5/2 /K pátému otevření galerie – 2. část/ (Václav Stratil, Lena Knilli, Bohuslava Olešová, František Dvořák, Sophie Curtill, Miloš Cvach, Monique Tello, Vladimír Kokolia, Miroslav Štolfa, Miroslav Šnajdr, Eva Kmentová, Václav Boštík, Robert Hliněnský, Vladimír Janoušek, Jan Ambrůz)

1997
2. 12. – 21. 12. 5 /K pátému výročí otevření galerie/ (Adriena Šimotová, Václav Stratil, Jiří Sopko, Vladimír Janoušek, Věra Janoušková, Jiří Načeradský, Bohuslava Olešová, Libor Jaroš, Dalibor Chatrný, Petr Kvíčala, Ladislav Novák, Nikos Armutidis, Antonín Čalkovský)
23. 10. – 21. 11. Miroslav Štolfa
9. 9. – 17. 10. Jan Ambrůz, Václav Krůček, Jiří Malik
5. 8. – 22. 8. Sochařský ateliér, Fakulta výtvarných umění VUT Brno
3. 7. – 13. 7. Caitlin Heffernan – Jack Dickson, Instalace
3. 6. – 29. 6. Bohuslava Olešová, Skrytosti
3. 4. – 30. 4. Kresba (Dana Chatrná, Dalibor Chatrný, Ivan Kříž)
27. 2. – 28. 3. Vladimír Kokolia – Arianne van der Spek
28. 1. – 23. 2. Nikos Armutidis – Milan Magni

1996
17. 12. – 24. 1. Eva Kmentová, Sochy a kresby
12. 11. – 8. 12. Cophie Curtil – Miloš Cvach
15. 10. – 10. 11. Rudolf Fila, Obrazy a práce na papíře
12. 9. – 13. 10. Adriena Šimotová
20. 8. – 6. 9. Papír 96, Z výsledků sympózia
30. 7. – 18. 8. Petr Navrátil, Obrazy, kresby
9. 7. – 28. 7. Nová jména (Jana Kasalová, Marta Hanoldová, Kateřina Pinďáková, Pavel Matyska, Michaela Křížová, Jitka Pittnerová, Irena Křivánková, Lenka Wiesnerová, Marie Vávrová), vystavující jsou studující FU VUT Brno, atelier prof . Načeradského
11. 6. – 4. 7. Miroslav Šnajdr, „Malá retrospektiva“
14. 5. – 7. 6. Václav Boštík, Grafika
11. 4. – 10. 5. Lena Knilli, „Něco se stalo“
12. 3. – 5. 4. Otis Laubert, „Frontální útok na Benátky“
25. 1. – 8. 3. Vincenc Makovský, Rané dílo 1924–1934

1995
12. 12. – 12. 1. Umělci z okruhu galerie
7. 11. – 8. 12. Petr Kvíčala
5. 10. – 29. 10. Tomáš Lahoda – Jiří Sobotka
5. 9. – 29. 9. Dalibor Chatrný, Obrazy – sochy /K autorovým sedmdesátinám/
14. 7. – 28. 8. Prázdniny ´95 (Libor Jaroš, Jiří Načeradský, Robert Hliněnský, Miroslav Štolfa, Rudolf Fila, Václav Stratil, Ladislav Zívr, Michal Gabriel, Bohuslava Olešová, Jan Ambrůz, Vladimír Merta, Milan Magni, Vladimír Kopecký, Ladislav Novák, Pavel Navrátil)
6. 6. – 2. 7. Bohuslava Olešová
10. 5. – 4. 6. František Dvořák, /Obrazy/; Dalibor Chatrný /Zrcadlo – strom/
5. 4. – 7. 5. Petr Nikl, Pokojíčky
7. 3. – 2. 4. Příroda (Libor Jaroš, Martin Zálešák, Pavel Hayek)
8. 2. – 5. 3. Jiří Načeradský, Obrazy / kresby
10. 1. – 5. 2. Jiří Sopko, Obrazy / kresby

1994
18. 10. – 20. 11. Václav Boštík – Robert Hliněnský, /Obrazy, pastely, grafika/
23. 8. – 18. 9. Vladimír Kokolia
2. 6. – 1. 7. Ladislav Novák
5. 4. – 29. 4. Monique Tello, Malby–kresba–grafika
8. 3. – 1. 4. Neznámé kresby (Robert Hliněnský, Dalibor Chatrný, Václav Stratil ...)
11. 1. – 6. 2. Vladimír Kopecký

1993
2. 6. – 4. 7. Dalibor Chatrný, 93
2. 4. – 29. 4. Vladimír Merta

1992
24. 11. – 23. 12. Rudolf Fila, Interpretace

kurátor

duben 2001 - dosud Jiří Švachula
1992 – březen 2001 Josef Chloupek a Jiří Švachula

texty / publikace

Texty o galerii:
- Marie Haškovcová, Galerie Aspekt, in: Ateliér 7/2007, s. 11
- Brněnský večerník, 15. 9. 1995, s. 6
- Luboš Mareček, Galerie Aspekt si vydobyla za pět let existence uznání, in: MF DNES, 27. 1. 1998, s. 3
- Martin Reissner, V Aspektu chystají výstavu Hliněnského, in: Svobodné slovo, 16. 12. 1998
- Nina Dvořáková, Aspekt vystavuje díla lyrické abstrakce, in: Rovnost, 10. 11. 1998

Katalogy vydané galerií:
- Ladislav Daněk, Věra Jirousová, Jiří Valoch, Sophie Curtil, Pastely
- Václav Malina – Jiří Valoch, Miloš Cvach, Objekty, kresby, grafika, 1996
- Václav Boštík, Jaromír Zemina, Jiří Padrta, Václav Boštík 85, 1998
- Ladislav Novák, Jiří Valoch, Edouard Jaguer, Jo Ann Lewis, Ladislav Novák 1999, 1999
- Jiří Machalický, Stanislav Libenský, Kresby / Drawings, 2001
- Vladimír Kopecký, 2001
- Tomáš Vlček, Stanislav Libenský – Jaroslava Brychtová, Galerie Aspekt v Brně a Národní galerie v Praze 2001
- Jiří Machalický, Věra Janoušková, Výběr z díla / Selection from Work 1948–2002, Galerie Aspekt v Brně a Mánes Praha 2002
- Antonín Čalkovský, Výběr z díla, Malby 1959–2002, 2003
- Jiří Machalický, Václav Boštík, Grafika, 2003
- Jindřich Chalupecký, Ivo Janoušek, Josef Kaplický, Vladimír Kopecký, Odřich Palata, Arsén Pohribný, Vladimír Kopecký, 2007
- Ivo Křen, Bohumil Eliáš, 2009

materiály uloženy v archivu institucí VVP AVU

Přílohy


Galerie Aspekt, exteriér. Foto: Anna Pecková, archiv Josefa Chloupka.

Lena Knilli, 2000. Foto: Anna Pecková, archiv Josefa Chloupka.

Galerie Aspekt, exteriér. Foto: Libor Teplý, archiv Josefa Chloupka.

Hugo Demartini, Tvorba z let 1965–1975, 1999. Foto: Anna Pecková, archiv Jiřího Švachuly.

Galerie Aspekt, interiér, výstava Michala Gabriela. Foto: Martin Polák, archiv Josefa Chloupka.

Václav Boštík, Obrazy, 1998. Foto: Anna Pecková, archiv Jiřího Švachuly.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014