Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

Galerie pod podloubím / Galerie v podloubí

adresa
Denisova 5
Olomouc
datum založení
1968
ukončení činnosti
1991
výstavy / projekty

1991
16. 10. – 30. 10. Objekty z papírmaše, instalace, výstava prací studentů Katedry výtvarné teorie a východy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2. a 4. ročník
28. 4. – 28. 5. Výstava Obrazy v písmu
29. 3. – 26. 4. Kateřina Slípková – Václav Malina – Milan Maur, reflexe ... tvar ... imprese ... barva ... záznamy ... linie, text v katalogu Yvonna Boháčová
25. 1. – 14. 2. Pavel Charousek, Výstavka, text v katalogu Ivo Petr

1990
5. 10. – 26. 10. Daniel Balabán, Obrazy z let 1988-1990, text v katalogu Dr. P. Unt
3. 8. – 24. 8. Jan Šimek – Petr Baran – Petr Oslzlý – Martin Dohnal, Otevřený dialog
červenec – srpen Marian Palla, Nanášení hlíny namotávání provazu, text v katalogu Jiří Valoch
30. 3. – 19. 4. Milan Magni, Malba, kresba
19. 1. – 8. 2. Jaromír Olšovský, Vzpomínky na krajinu / Obrazy
19. 1. – 8. 2. Gabriel Marcel, Kresby

1989
17. 11. – 8. 12. Václav Stratil v Olomouci, text v katalogu Yvonna Boháčová
26. 8. – 15. 9. Richard Tymeš, Malba, text v katalogu Radan Wagner
12. 5. – 1. 6. Zdeněk E. Cupák, Grafika, text v katalogu Radek Horáček
7. 4. – 28. 4. Miroslav Šnajdr ml.
3. 3. – 17. 3. Noemi Záleská, Fotografie, text v katalogu Petr Dvořáček
17. 2. – 3. 3. Zuzana Denková
30. 1. – 17. 2. Tvůrčí skupina Sigma, Architektura 1977-1988, text v katalogu Radomíra Sedláková-Valterová
6. 1 – 27. 1. Ilona Chválová, Obrazy
1. 9. – 18. 9. Jan Jemelka /Galerie v podloubí/

1988
16. 12. 1988 – 5. 1. 1989 Petr Eschler, Dřevěná plastika, text v katalogu Yvonna Boháčová
4. 11. – 24. 11. Oskar Přindiš, Kresba, malba, asambláž, text v katalogu Jakub Mátl
9. 9. – 30. 9. Vít Cimbura – Bohuslav Horák – Jiří Javůrek – Jiří Pelcl – Jaroslav Šusta – Václav Smolík j.h. – František Skála j.h., Studio Atika, interiérové objekty
19. 8. – 9. 9. Eda Petr, Dřevěná plastika
17. 6. – 8. 7. Martin Klimeš, Kresby, obrazy, text v katalogu Jindřich Vybíral
17. 6. – 8. 7. Jiří Šigut, Fotografie 1985-87, text v katalogu Jiří Siostrzonek
4. 3. – 18. 3. Roman Muselík, Fotografie, text v katalogu Bronislava Gabrielová
8. 1. – 28. 1. Petr Dvořáček, Kresby

1987
3. 12. – 27. 12. Tomáš Černoušek a jeho přátelé /Černoušek, Holoubek, Hřebíček, Jemelka, Kosková, Krtička, Oliva, Sirotek, Szpuk, Šlapeta, Urban, Vážan, Vochta, Zapletal j.h., Zatloukal, Ženožička/
20. 11. – 3. 12. Miroslav Sychra, Fotografie
17. 10. – 5. 11. Ladislav Daněk, Kresby, text v katalogu Josef Josefík
5. 10. – 16. 10. Pavel Konečný, Kresby
18. 9. – 2. 10. Petr Jochmann, Kresby, text v katalogu Pavel Zatloukal

1986
28. 11. – 19. 12. Petr Kvíčala, Obrazy, kresby, text v katalogu Pavel Mazourek
30. 5. – 20. 6. Dana Cabanová, Fotografie
30. 5. – 20. 6. Martin Stein, Fotografie
9. 5. – 30. 5. Šárka Hrouzková, Obrazy, text v katalogu Irena Stanislavová
18. 4. – 9. 5. Otto Placht, Obrazy, text v katalogu Ivo Janoušek
7. 3. – 28. 3. Magda a Martin Vybíralovi, Fotografie
3. 1. – 24. 1. Vladimír Havlík, Fotozáznamy, text v katalogu Jiří Valoch

1985
22. 11. – 12. 12. Jaroslav Jebavý, Obrazy
11. 10. – 1. 11. Milivoj Husák, Kresby 84-85 /Brno/
2. 9. – 20. 9. Josef Bruckmüller, Obrazy, text v katalogu Jaromír Procházka
7. 6. – 28. 6. Jasan Zoubek, Kresby, objekty, text v katalogu Pavel Zatloukal
17. 5. – 7. 6. Bohuslava Olešová, Kresby, reliéfy
27. 4. – 17. 5. Stanislav Judl, text v katalogu Pavla Pečinková
2. 4. – 19. 4. Daniel Fischer, Altamira, text v katalogu R. Berger, Jiří Valoch
8. 3. – 22. 3. Miloslav Požár, Fotografie, text v katalogu Yvonna Boháčová
15. 2. – 8. 3. Mária Kudasová, Sny a situace, text v katalogu Zdeněk Pospíšil

1984
7. 12. – 28. 12. Irena Stanislavová, Obrazy, grafika, text v katalogu Olga Badalíková
7. 12. – 28. 12. Jan Bindr, Plastiky, text v katalogu Irena Stanislavová
16. 11. – 7. 12. Martin Hruška, Fotografie
15. 10. – 2. 11. Josef Hejný, Keramika, text v katalogu František Dvořák
8. 6. – 29. 6. Libuše Šlezarová, Panenky, text v katalogu Alena Nádvorníková
18. 5. – 8. 6. Alois Bauer, Grafika
28. 4. – 18. 5. Miroslav Koupil, Kresba, grafika, text v katalogu Pavel Zatloukal
6. 4. – 27. 4. Jan Naš, Hmatky, text v katalogu Jan Nízký

1983
2. 9. - ??? Oldřich Šembera, Krajiny, text v katalogu Pavel Zatloukal
18. 4. – 9. 5. LŠU Šternberk, Dřevěné hračky
28. 3. – 15. 4. Jana a Otto Bébarovi, Keramika - obrazy, text v katalogu Alena Nádvorníková

1982
12. 12. – 3. 1. Jan Šimek, Socha, text v katalogu Vladimír Novotný
22. 11. – 10. 12. Václav Stratil, Kresby /Galerie v podloubí/
10. 10. – 29. 10. Miroslav Koval, Kresby, obrazy, text v katalogu Jiří Valoch /Galerie v podloubí/
březen Jiří Havlíček, Graphica alchymica /Galerie v podloubí/
leden Aleš Navrátil / Grafika - Pavel Kostrhun / Dřevořezby, text v katalogu Igor Zhoř /Galerie v podloubí/

1981
19. 10. – 6. 11. Tomáš Vážan, Fotografie /Galerie v podloubí/
28. 9. – 16. 10. Jindřich Walla, Grafika /Galerie v podloubí/
1. 9. – 18. 9. Milan Žáček, Šperky /Galerie v podloubí/
9. 3. – 27. 3. František Guldan, Obrazy, text v katalogu Zora Margová-Petrášová /Galerie v podloubí/

1975
8. 12. – 30. 12. Milena Valušková, Fotografie

chybí datace (rok)
30. 8. – 20. 9. Tomáš Važán, Fotografie /galerie v podloubím/
11. 3. – 29. 3. Jeune Camera International /Galerie v podloubí/

Pravidelná výstavní činnost probíhala od roku 1970.

kurátor

V 80. letech v galerii působila Yvonna Boháčová, která ji profilovala jako jedno z významných mimopražských center neoficálního umění. Předsedkyní Rady galerie byla od počátku až do roku 1981 Marcela Korhoňová-Škvařilová.

texty / publikace

- LaD [Ladislav Daněk], Galerie v podloubí, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995, s. 203 - 204
- rekonstrukce výstavního programu v letech 1971 - 1991 ve sborníku Zakázané umění II., 1996, s. XXVII - XXX

ostatní

Prozatím neúplný výstavní program galerie byl sestaven na základě dostupných katalogů vydávaných ve formě plakátů k jednotlivým výstavám. Materiály byly do archivu VVP AVU získány od Ladislava Daňka v roce 2008. Název galerie nebyl v průběhu její existence ujednocen, v případě, že je v tiskovině uveden název "Galerie v podloubí", uvádíme to v závorce za názvem výstavy.

materiály uloženy v archivu institucí VVP AVU

Přílohy


Katalog k výstavě Petra Kvíčaly. Repro: archiv VVP AVU

Katalog k výstavě Václava Stratila. Repro: archiv VVP AVU

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014