Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (KGVU), dříve Státní galerie ve Zlíně

adresa
Dům umění
nám. T. G. Masaryka 2570
762 27 Zlín

Zámek
Soudní 1
762 27 Zlín
datum založení
1953
kontakt

tel.: +420 577 210 662
fax.: +420 577 432 735
kgvuz@avonet.cz
www.kgvu.zlin.cz

reference

Galerijní tradice ve Zlíně vznikla roku 1936, kdy zde proběhl první Salon pořádaný firmou Baťa, koncipovaný jako přehlídka současného československého umění. Základ sbírky KGVU pochází právě z nákupů děl z těchto Salonů, pořádaných do roku 1948. Vědomě budovaná zlínská umělecká galerie byla roku 1953 znovu obnovena v Kroměříži pod názvem Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov. V roce 1957 byla přemístěna do bývalého památníku Tomáše Bati ve Zlíně (1933, arch. František Lydie Gahura, nyní Domu umění, kde sídlí dodnes. Názvy galerie se v průběhu času měnily, v letech 1960 - 1990 to byla Oblastní galerie výtvarného umění, do roku 2001 Státní galerie ve Zlíně, nyní Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně.
KGVU dnes tvoří dva výstavní prostory: zámek a Dům umění.
Galerie navázala na tradici pořádání Salonů: kromě trienále Nový Zlínský salon (1996, 1999, 2002, 2005) hostí Zlínský salon mladých, spojený s udělením Ceny Václava Chada, a výtvarné sympozium Trienále Prostor Zlín (1991, 1994, 1997, 2001).
Vydává časopis Prostor Zlín.

kurátor

Ludvík Ševeček

ArtList
záznam v databázi ArtList

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014