Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

GHMP (Galerie hlavního města Prahy)

adresa
Ředitelství, sekretariát
Praha 1
110 00 Rytířská 10
tel.: 233 325 330, fax: 222 323 664,
e-mail: office@ghmp.cz, Jana.Koubkova@ghmp.cz

Tisková mluvčí
Praha 1
110 00 Staroměstské nám. 13
tel.: 224 828 244, fax: 222 327 693,
e-mail: mluvci@ghmp.cz, Michaela.Mouckova@ghmp.cz

Styk s veřejností
Praha 1
110 00 Staroměstské nám. 13
tel.: 224 826 391, fax: 222 327 693,
e-mail: pr@ghmp.cz, Alice.Lenska@ghmp.cz
kontakt

www.ghmp.cz

reference

Vedle výstavní činnosti je úkolem galerie také správa a rozšiřování vlastních sbírek umění 19. a 20. století, jejichž jádrem se stala kolekce děl vznikající od 2. poloviny 19. století financovaná vedením města Prahy. Po počátečním úsilí o zacelení mezer v roztříštěném historickém fondu galerie se její akviziční činnost soustřeďuje rovněž na současné umění. Počet výstavních prostor svěřených GHMP se během její existence vícekrát měnil. Hned po založení galerie spravovala síň v 2. patře Staroměstské radnice, Trojský zámek (od roku 1990 sídlo stálé expozice sbírky 19. století) a Bílkovu vilu. Během 60. let přibyly ateliéry Obecního domu (do roku 1972) a Křížová chodba a Rytířský sál Staroměstské radnice. Od roku 1988 GHMP pořádá výstavy v Domě U Kamenného zvonu, v roce 1994 získala po Národní galerii výstavní sály ve 2. patře Městské knihovny. Z prostor Staroměstské radnice si galerie dodnes udržela síň 2. patra. V roce 1990 dostala GHMP do správy Dům U Zlatého prstenu, v němž od roku 1998 představuje expozice z vlastních sbírek umění 20. století V témže roce získala darem Bílkův dům v Chýnově u Tábora. Ve výstavním programu GHMP zpočátku převažovaly položky související s prezentací vlastního sbírkového fondu společně s výstavami víceméně respektujícími limity vytyčené oficiální kulturní politikou. Mimo krátké uvolnění na konci 60. let se tu současné umění začíná výrazněji prosazovat od 2. poloviny 80. let za působení nového ředitele Jaroslava Fatky a s příchodem nových odborných pracovníků (Hana Larvová, Marie Judlová/Klimešová, Olga Malá, Karel Srp, Jiří Ševčík). Přibývají i zevrubné výstavy vztahující se k dějinám českého avantgardního umění. Po roce 1989 pořádá GHMP množství výstav věnovaných generaci 60. let a osobnostem neoficiální scény. Vedle toho se součástí výstavního programu postupně stává i prezentace mladých autorů, jejichž pravidelnou platformou je od roku 1994 Bienále mladého umění Zvon. Tato kombinace zevrubných, o uměleckohistorický výzkum opřených výstav zaměřených na české umění 20. století s prezentací projektů mladších uměleckých generací zůstává hlavní náplní výstavní činnosti galerie.

výstavy / projekty

GHMP povozuje následující výstavní prostory:

Dům U Zlatého prstenu
Dům U Kamenného zvonu
Staroměstská radnice
Městská knihovna
Trojský zámek
Centrum Františka Bílka

kurátor

Karel Srp - hlavní kurátor
Olga Malá

texty / publikace

- Marie Halířová, K historii sbírek Galerie hlavního města Prahy, in: České umění 1900 - 1990, katalog výstavy, GHMP [1998], s. 219 - 235. biblio »

ostatní

Výstavy uspořádané GHMP mimo její prostory:

2005
23. 6. – 25. 9. Česká fotografie 20. století – 1. část /Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha/

2003
28. 9. – 30. 11. Aus Liebe – Die Generation der neunziger Jahre aus Prag /Galerie der Stadt Remscheid, Remscheid, DE/

2002
18. 9. – 18. 11. Corps et traces dans la création tcheque 1962-2002 /Musée des Beaux-Arts, Nancy, FR/

2000
10. 11. 2000 – 4. 2. 2001 František Bílek (1872-1941) /Jízdárna Pražského hradu – Bílkova vila, Praha/

1994
10. 10. – 30. 10. Milena DopitováPavel Humhal /G. B. Centrum, Jeruzalém, IL/
2. 7. – 26. 9. Alfons Mucha, Slovanská epopej /Kunsthalle Krems, AT/

1992
9. 4. – 10. 5. Trigon – 8 x 2 umělců z Evropy /Mánes, Praha/

1991
13. 6. – 25. 8. Olbram Zoubek, Sochy /Vojanovy sady, Praha/

1990
4. 5. – 27. 5. World Press Photo `90 /Karolinum, Praha/

1989
14. 12. 1989 – 21. 1. 1990 Současné rakouské umění /Dům U Hybernů, Praha/
3. 7. – 31. 8. Keramická plastika /Vojanovy sady, Praha/
29. 1. – 24. 2. Tschechische Malerei heute /Villa Merkel, Esslingen, DE/

1988
5. 12. – 16. 12. Dny Prahy v Moskvě /Moskva, RU/
26. 9. – 12. 10. Dny Varšavy v Praze – Varšavská tvůrčí dílna /Palác kultury, Praha/
1. 6. – 31. 8. Barevná plastika /Vojanovy sady, Praha/

1987
9. 7. – 31. 8. Skleněná plastika /Vojanovy sady, Praha/

1986
26. 6. – 28. 9. Sochařské setkání – Generace 1941-1951 /Vojanovy sady, Praha/

1982
1. 10. – 31. 12. Sovětská cirkusový plakát /Kino Orlík, Praha/
17. 9. – 14. 11. Georgi Božilov, Obrazy /Palác kultury, Praha/
6. 4. – 9. 5. Karel Miller, Výstava obrazů a grafiky /Muzeum J. A. Komenského, Přerov/

1981
1. 8. – 16. 8. Výstava plakátů k zasedání OSN o odzbrojení /Galerie bratří Čapků, Praha/
7. 4. – 30. 8. Karel Miller, Výběr z díla /Čsl. kult. středisko, Sofie, BG/

ArtList
záznam v databázi ArtList
materiály uloženy v archivu institucí VVP AVU

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014