Archiv institucí

Archiv institucí

Dokumentace provozu české výtvarné scény.

Archiv institucí uložený na VVP AVU představuje soubory dokumentace činnosti vybraných galerií, sdružení i jednotlivců výrazně ovlivňujících provoz na české výtvarné scéně. Vznikl v návaznosti na projekt databáze českého současného umění i-datum a je rozšiřován v souvislosti s dalšími výzkumnými projekty.

Obsahuje dokumentaci jednotlivých institucí s chronologicky roztříděnými textovými a obrazovými materiály (programové texty, tiskové zprávy, pozvánky, plakáty, katalogy, fotodokumentace aj.).

Shromažďování dokumentace českého umění je kontinuálně probíhající aktivitou VVP AVU. V archivu VVP AVU jsou např. uloženy dokumentace zaniklých galerií a projektů (např. MXM, Galerie Šternberk, …..).

Budeme rádi, když se s námi podělíte o dobové dokumenty. Prosíme, kontaktujte nás.


>> zpět

Na bidýlku / Galerie Na bidýlku

adresa
Václavská 14/16
Brno
datum založení
1986
ukončení činnosti
2008
reference

Galerie byla soukromou iniciativou sběratele Karla Tutsche (1941 - 2008). Nacházela se v malém podkrovním prostoru jednoho brněnského pavlačového domu. Ve 2. polovině 80. let se stala místem pro setkávání a prezentaci české a slovenské neoficiální scény. Svou činnost zahájila v březnu 1986 výstavou Jiřího Načeradského, její činnost byla ukončena na počátku roku 2008 v důsledku úmrtí galeristy. Karel Tutsch se od počátku věnoval kromě zavedených neoficiálních autorů také nejmladším umělcům: na konci 80. let členům skupiny Tvrdohlaví, později například tehdy ještě neetablovaným Jánu Mančuškovi nebo Evě Koťátkové. Už od konce 80. let důsledně sledoval výstavami i akvizicemi tvorbu Jiřího Kovandy. V 90. letech svůj zájem rozšířil o zahraniční autory, především německé a rakouské, později se soustředil na mladé umělce žijící v Berlíně (výstava Kacíř & spol., DUMB, Brno 2006 / Galerie J. Švestka, Praha 2007). Neoficiálním aktivitám se Karel Tutsch věnoval i vydáváním samizdatu Výběr zajímavostí z domova i ciziny (1987-89).

výstavy / projekty

2007
03-04: Tomáš Hlavina, text v katalogu Hana Petlachová

2006
12/2006 – 01/2007: Josef Bolf, Pink eyes
05-06: Jan Šerých, text v katalogu Jiří Ptáček a Jiří Valoch

2005
??: Eva Koťátková
??: Astrid Sourkova, Die grosse Zeit der Mimose / Velká doba mimózy
05-06: Bara, Hier kommt Forschung
01-02: Jan Nálevka, Ještě více hodin lásky, než je možné kdy splatit

2004
20. 10. 2004 – 16. 1. 2005 Josef Dabering – Otto Zitko
09: Eva Koťátková, Sněz mě / Eat me
02-03: Andrew Gilbert

2003
08: Jan Šerých, text v katalogu Jiří Valoch

2002
10-11: Vladimír Skrepl
09: Georg Mayr-Nusser
08: Katarína Szanyiová – Aleš Hudeček, C. A. P. D. P.

2001
03-04: Katarína Szanyiová – Aleš Hudeček, 6,4 kg umění

2000
05-06: Tomáš Svoboda, On the road

1999
06: Jeff Crane, Sídliště, text v katalogu Jiří Valoch
03: Skupina VY3 (Aleš Hudeček, Katarína Szanyiová, Jaroslav Koléšek)
5. 2. – 28. 2. Ján Mančuška, 10 cm nad zemí

1998
08: Jiří ČernickýJan Merta, Dutá slova
06: Malovaná koláž (Tomáš Císařovský, Jiří David, Iveta Dučáková, Jiří Kovanda, Michal Nesázal, Jiří Petrbok)
jaro: Michal NesázalVáclav Stratil, Nevymyslíš
02: Pavel Hayek – Jiří Šigut, text v katalogu Pavel Hayek
16. 1. – 15. 2. František Matoušek

1997
10: Vladimír Skrepl
06: Desetkrát žena (Vladimír Boudník, Tomáš Císařovský, Rudolf Fila, Vladimír Kokolia, Jiří Petrbok, Michael Rittstein, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Antonín Střížek, Miroslav Tichý)
03-04: Ladislav Daněk, Martin Klimeš, Petr Kvíčala, text v katalogu Hana Petlachová
13. 2. – 9. 3. Zorka Ságlová, Milí přátelé

1996
??: Harold Schouten, Transatlantic Drawing, text v katalogu Harold Schouten

1995
05: Tomáš Císařovský, Korčula 94
02: Jan Merta – Marek Pokorný, Slasti

1994
06: Christian Macketanz
05: Jiří Načeradský, Na ramenou obrů
01: Jiří David, text v katalogu Jiří David

1993
??: Jiří Kovanda, text v katalogu Vladimír Skrepl
??: Alice Stepanek – Steven Maslin
7. 10. – 18. 11. Otto Zitko
09: Vladimír Havlík, Za svitu měsíce
05: Stefan Bohnenberger, text v katalogu Noemi Smolik

1992
??: Jiří Kovanda
11: Antonín Střížek
10: Petr Kvíčala
08-09: Harold Schouten, Malováno na vodě, text v katalogu Jiří Zemánek

1991
??: Caspari de Geus, Stín/čas
6. 12. – 30. 12. Svatopluk Klimeš, Z deníku Paličovy dcery /ateliér Na Skořepce/
10: Maries Hendriks, text v katalogu Jiří Zemánek /ateliér Na Skořepce/
08-09: Příroda je krásná (Roberto Cabot, Jiří Georg Dokoupil, Alice Stepanek, Steven Maslin, Antonín Střížek), text v katalogu Noemi Smolik
06: Karl-Heinz Adler, text v katalogu Jiří Valoch
05: Peter Friedl, v katalogu rozhovor Isi Siever s Petrem Friedlem
01: Otakar Slavík, text v katalogu Jiří Valoch

1990
12: Mattheus ´90
10-11: Tamara Horáková – Ewald Maurer, Instalace, text v katalogu Jiří Valoch a Werner Fenz
10: Ladislav Daněk, Kresby/obrazy, text v katalogu Jiří Valoch
07: Svatopluk Klimeš
06: Kateřina Štenclová, Obrazy, text v katalogu Marta Smolíková
04-05: Jan Kotík, v katalogu zkrácený rozhovor Simony Mehnertové s Janem Kotíkem (Berlín, 1989)
04: Jiří Kovanda
03: Jiří David

1989
08: Hartmut Sörgel, text v katalogu Hartmut Sörgel
07: Jiří Kovanda, text v katalogu Ivona Raimanová
06: Aleš Lamr, Grafiky, hmotičky, text v katalogu Ivan Neumann
05: Simona Bubánová, Peep show, text v katalogu Jiří Olič
04: Antonín Střížek, Obrazy, kresby, text v katalogu Ludvík Hlaváček
03: Stano Bubán, Na Bydílku, text v katalogu Jiří Olič
02: Ivan Csudai, Obscenografia, text v katalogu Jiří Olič
01: Petr Kvíčala, Obrazy, kresby, text v katalogu Jiří Valoch

1988
11: Josef Hampl, Šité kresby, text v katalogu Jiří Machalický
09: Mirka Slámová, Kresby, text v katalogu Igor Zhoř
08: Laco Teren, Kresby, text v katalogu Jiří Olič
06: Jiří David, Kresby. Totální distance v období sociální vybledlosti, text v katalogu Jiří David biblio »
05: Rudolf Fila, Dva cykly, text v katalogu Jiří Valoch
03: Michal Gabriel, Sochařská tvorba, text v katalogu Ivona Raimanová
02: Stanislav Diviš, Kresby, obrazy, text v katalogu Vítězslav Konrád

1987
??: Stanislav Diviš, Zbytky
12: Marian Palla, Ticho, čekání a dech, text v katalogu Jiří Valoch
11: Kurt Gebauer, Kresby, text v katalogu Igor Zhoř
10: Bohuslava Olešová, Objekty, malby, text v katalogu Petr Nedoma
08-09: Vladimír Kokolia, text v katalogu Vladimír Kokolia
07: Michael Rittstein, Kresby, text v katalogu Petr Nedoma
06: Jiří Sopko, Nová tvorba, text v katalogu Pavla Pěšinková
05: Svatopluk Klimeš, Stopy a záznamy barvou a ohněm, text v katalogu Marcela Pánková
04: Inge Kosková, Kresby, text v katalogu Jiří Valoch
01: Aleš Lamr, Černé kresby, text v katalogu Jan Kříž

1986
07-08: Mladí pražští výtvarníci (Jan Bačkovský, Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Petr Nikl, Otto Placht, Magdalena Rajnišová, Antonín Střížek), text v katalogu Igor Zhoř
06: Rudolf Sikora, Autoportréty ? /z cyklu antropický princíp/, text v katalogu Aurel Hrabušický
04-05: Pozdrav Václavu Zykmundovi, Soubor 37 výtvarných prací k sedmdesátinám, text v katalogu Igor Zhoř
03: Jiří Načeradský, text v katalogu Jindřich Chalupecký

nedatované katalogy:
07-08: Jiří Georg Dokoupil, Kresby
Aleš Hudeček, Od A po H, text K. Sz. [Katarína Szanyiová?]
Jiří Sopko [1991?]

kurátor

Karel Tutsch

texty / publikace

- TPe [Terezie Petišková], heslo Galerie Na bidýlku, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I. díl, Praha 1995, s. 201.
- Jiří David, Zemřel galerista Karel Tutsch, in: Lidové noviny, 5. 2. 2008 (http://www.lidovky.cz/zemrel-galerista-karel-tutsch-dkh-/ln_noviny.asp?c=A080205_000091_ln_noviny_sko&klic=223788&mes=080205_0)
- Radek Horáček, Karel Tutsch a Galerie Na Bidýlku, in: Ateliér 2008/5, s. 2
- Marek Pokorný, Zemřel galerista Karel Tutsch, klidná síla umění, in: ihned.cz, 4. 2. 2008
- Noemi Smolíková, Muž, který naplno žil pro umění, in: MF Dnes, 8. 2. 2008, s. B5.

ostatní

Prozatím neúplný výstavní program galerie Na bidýlku byl sestaven na základě dostupných katalogů vydávaných k jednotlivým výstavám. Většina z nich byla věnována archivu VVP AVU Jiřím Kovandou v roce 2008. Doba trvání výstav není sjednocená z důvodu různého způsobu pojednání katalogů, které z velké části nesly pouze informaci o měsíci, v němž se výstava odehrála.

materiály uloženy v archivu institucí VVP AVU

Přílohy


Výstava Tomáše Vaňka, 2002. Repro: VVP AVU.

Karel Tutsch a Tomáš Vaněk v galerii Na bidýlku. Repro: VVP AVU.

Výstava Tomáše Vaňka, 2002. Repro: VVP AVU.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014