i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Insiders

místo / instituce:

Dům umění města Brna, DpzK, Brno / Futura, Praha

začátek výstavy:
15.11.2004
konec výstavy:
31.1.2005
datum:
08/05/2005. 31/01/2005 // 18/02/2005 .15/11/2004
reference

Pro některá slova není možné v jiných jazycích najít správný ekvivalent. Můžeme je složitě opsat, ale vyjádřit jedním slovem to samé prostě nelze. A to je i případ anglického slova „insiders“. Jsou to příslušníci určitého uzavřeného klubu, skupiny, profese nebo i širší komunity. Prostě ti, kteří znají pravidla a kontext svého společenství, umí se v něm pohybovat a hlásí se k němu. Současná česká výtvarná scéna, tedy alespoň ta její část, která se zajímá o aktuální umění, je tak malá a uzavřená, že je v podstatě jakousi komunitou insiderů. V polovině 90. let se na ní objevila nová generace, která ji dnes spoluvytváří a do jisté míry určuje i její směřování. Jejich první díla vznikala ve specifické společenské situaci, kdy porevoluční euforii vystřídalo zklamání a „blbá nálada“. V angličtině se tomu říká „Expectations – Reality Gap“, tedy mezera mezi očekáváním a realitou. Nastupující generace insiderů začala vystavovat v rámci tehdejšího galerijního provozu, který se skládal z malých okrajových galerií a alternativních prostorů, sloužících výstavám někdy jen velmi krátkou dobu. Přestože se dnes již jedná v mnoha případech o uznávané autory, jejich raná díla jsou známa pouze malému okruhu. Znovu je ukázat, většinou poprvé v zavedeném galerijním prostoru, je hlavním cílem této výstavy.
Pavlína Morganová, úvodní text z katalogu

účastníci

Zbyněk Baladrán; Kamera skura; Krištof Kintera; Lenka Klodová; Pavel Kopřiva; Alena Kotzmannová; Ján Mančuška; Jan Nálevka; Michal Pěchouček; Pavel Ryška; Tomáš Vaněk

kurátor / organizátor

Pavlína Morganová

text / publikace

Katalog výstavy:
- Insiders, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno 2004 / Futura, Praha 2005. Texty: Pavlína Morganová: Insiders - Nenápadná generace druhé poloviny 90. let; Jana a Jiří Ševčíkovi: Tři generace - tři mýty; Eva Krátká, David Kulhánek, Dagmar Svatošová: Výstavní provoz na české umělecké scéně v 90. letech 20. století.

Články, recenze:
- Gabriela Bukovinská-Kotíková, Reakce na článek J. Ptáčka, in. Umělec 2/05, s. 47
- Jiří Ptáček, Insider, bez insidera,…, in. Umělec 1/05, s. 90-91
- Robert Janás, (Ne)nápadná generace Insiderů. Mladí výtvarníci v galerii Futura, in. Hospodářské noviny, 22. února 2005, s. 10
- Mimi Fronczak Rogers, Inside looking out. A new generation of Czech artists takes a different track, in. The Prague Post, March 16-22, 2005, s. B19
- Jan H. Vitvar, Zlaté ručičky českých kutilů. Umění jako hobby aneb co nemají v OBI, 2005.
- Z výstavy Insiders..., Právo, 24. 2. 2005
- gF, Insiders, Metropolis, 10. 3. 2005, č. 25, s. 29
- Lenka Dolanová, Insiders, Literární noviny, 28. 2. 2005
- Ivan Dramlitsch, Viel Raum für junge Künstler. In einem alten Fabrik präsentiert das Centrum Futura zeitgenössische Kunstm Stadtmagazin. Kulturprogramm für Prag, 24. - 31. März 2005
- Insiders. Nenápadná generace umělců ve Futuře, Art&antiques 2005, únor, s. 95
- Art menu Petra Volfa, Insiders, EX. Kulturní servis časopisu Reflex 8/05, 24. 2. - 2. 3. 2005
- Tomáš Pospiszyl, Insiders: Nenápadná generace druhé poloviny 90. let, Týden 2004, č. 51, s. 91
- Jan Zálešák, Insiders, Ateliér 2005, č. 3, s. 5
- Petr Šourek, Mladí výtvarníci zušlechťují kutilství. Příslušníci "generace galerijního krachu" vystavují svá civilní i kašírovaná díla v pražské galerii Futura, Lidové noviny, 23. února 2005, s. 9

ArtList
záznam v databázi ArtList

Přílohy


Vernisáž výstavy Insiders, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno 2004 - 2005. V popředí Zybněk Baladrán, Kaktusy, 1999. Foto: archiv VVP AVU.

Práce Lenky Klodové, pohled do výstavy Insiders, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno 2004 - 2005. Foto: archiv VVP AVU.

Tomáš Vaněk, Particip č. 4, 1999 / Krištof Kintera, Mluvič, 1999. Pohled do výstavy Insiders, Futura, Praha 2005. Foto: archiv VVP AVU.

Pavel Kopřiva, Topografie, 1998. Pohled do výstavy Insiders, Futura, Praha 2005. Foto: archiv VVP AVU.

Zbyněk Baladrán, Krajina, 2000 - 2001 / Krištof Kintera, O nás bez nás, 1995. Pohled do výstavy Insiders, Futura, Praha 2005.
katalog (pdf)
(soubor .pdf)

Obálka katalogu výstavy Insiders, Dům umění města Brna, Dům pánů z Kunštátu, Brno 2004 / Futura, Praha 2005.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014