i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Ateliér

podtitul:
Čtrnáctideník současného výtvarného umění
vychází od:
1988
anglické resumé:
ano
články časopisu zapsané v bibliobázi »

kontakt

adresa redakce:
Na Poříčí 30
110 00 Praha 1

tel: +420 221 732 338
e-mail: atelier.art@volny.cz

webové stránky

www.atelier-journal.cz

šéfredaktor

František Kšajt (do 1990), Blanka Jiráčková - Poláková (od č. 11/III, 1990) a zástupce Petr Nedoma

grafická úprava

Jan Solpera (1988)

periodicita

čtrnáctideník

vydavatel

SČVU (1988-1990), Unie výtvarných umělců (1990-1992), Společnost časopisu Ateliér (od 1992).

charakteristika

Čtrnáctideník věnující se převážně současnému výtvarnému umění, který svou koncepcí navázal na časopis Výtvarná práce (1953 - 1971). Obsahuje drobnější kritiky domácích i evropských výstav, otiskuje úvodní slova k výstavním projektům, zprávy, rozhovory a recenze, prostředkuje aktuální přehledy výstavních akcí v českých a evropských městech. Některá čísla jsou v neperiodické pravidelnosti zaměřena tématicky, obsah vyplývá z probíhající významné kulturní události, dotýkající se jak umění 20. a 21. století, tak i staršího.

literatura

BJ [Blanka Jiráčková], heslo Ateliér, in. Nová encyklopedie českého výtvarného umění, II, Anděla Horová (ed.), Academia Praha 1995, s. 975.


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014