i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Detail

podtitul:
Časopis pro vizuální kulturu (1995 – 1997) / Listy pro vizuální kulturu (1998 – 2000)
vycházel:
1995 - 2000
články časopisu zapsané v bibliobázi »

kontakt

adresa redakce:
Hausmannova 3005, 143 00 Praha 4 (1995-1996); Třebotov 252 26 (1997); Opatovická 18, 113 81 Praha 1 (1998-2000)

šéfredaktor

Marek Pokorný

redakční rada

Martin Dostál (1995-1999), Jiří Kovanda (1995-1997), Vladimír Skrepl (1995-1997), Jana Ševčíková (1995-2000), Jiří Ševčík (1995-2000), Radek Váňa (1995), Tereza Petišková (1998-2000), Michal Koleček (1998-2000)

grafická úprava

Karel Kerlický a Antonín Kysela (č. 1/I); Karel Kerlický (od č. 2/I) (sešitová podoba); roč. II Karel Kerlický a Radek Váňa; Markéta Othová (roč. III-V); Kamera skura (č. 7/III); Jiří Kovanda (roč. V).

periodicita

roč. I: říjen 1995 (č. 1) – říjen 1996 (č. 9/10); roč. II: únor 1997 (č. 1/2) – listopad 1997 (č. 3/4); roč. III (1998): č. 1 – č. 10; roč. IV (1999): č. 1 – č. 10; roč. V (2000): č. 1 - č. 2.

vydavatel

nakladatelství Kant a Sdružení pro vizuální kulturu (od č. 3 se jmenovalo Sdružení pro vizuální umění) za finanční podpory MK ČR (grant od č. 6); od roč. III vydavatel O.S.V.U. (Občanské sdružení pro vizuální umění) ve spolupráci s Print Production a

charakteristika

Časopis zaměřený na výtvarné umění, film, videoart, fotografii a širší kulturu vůbec, který chtěl simulovat platformu názorů, obrazů a výkladů stavu současného umění. Značný prostor byl věnován kritice. Jeho ambicí nebylo dosáhnout úplnosti a všeobecného souhlasu s otištěnými názory, ale nabídnout některé možnosti pro orientaci v tomto prostoru. První výtvarný časopis vzniklý po r. 1989.

literatura

- Josef Holeček, O některých detailech v myšlení výtvarných kritiků (zamyšlení nad 10 čísly časopisu Detail), in. Umělec 1/97, s. 20 biblio »
- Martina Pachmanová, Boj s konvencemi? Výtvarné časopisy a česká umělecká kritika, in. Lidové noviny 18. 3. 1999, s. 17-18
- Pavla Pečinková, Detail, in. Ateliiér 1996, č. 1, s.
- Zdeněk Hůla, Nový časopis, in. Ateliér 1996, č. 1, s. 3
- Josef Brož, Takový malý šedivý Detail, in. Ateliér 1995, č. 1, s. 3

Přílohy


Obálka časopisu 1/1998. Repro: VVP AVU.

Obálka časopisu 11/1997. Repro: VVP AVU.

Obálka časopisu 1/1995. Repro: VVP AVU.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014