i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Architekt

podtitul:
Měsíčník Obce architektů
vychází od:
3/1990
články časopisu zapsané v bibliobázi »

kontakt

adresa redakce:
Heyrovského nám. 7
162 00 Praha 6

http://www.architekt-casopis.cz

sekretariát vydavatelství a redakce
tel.: 233 931 530, F: 233 931 508,
e-mail: redakce@architekt-casopis.cz

šéfredaktor:
tel.: 233 931 533, mob: +420 608 770 012
e-mail: machacek@architekt-casopis.cz

webové stránky

www.architekt-casopis.cz

šéfredaktor

Julius Macháček (2006–dosud), Jiří Horský (1990–2005)

redakce

Eva Bílková (2008–dosud)
Igor Dřevíkovský (1900)
Martina Faltýnová (2005)
Libuše Faltusová (1991)
Martina Hálová (2004)
Michal Janata (1997–dosud)
Věra Konečná (2006–2007)
Bohumír Kotora (2006–2007)
Vladimíra Koubová – Eidernová (1998)
Drahomíra Králová (1997–2000)
Veronika Kratochvílová (1992)
Lenka Lindaurová (1996)
Kateřina Lopatová (2004–2005)
Daniela Marešová (2002)
Jiřina Ondráčková (1993–1994)
Jiří Pacek (1900-1991)
Petra Pelešková (2004–2005)
Lenka Penkanová (2005)
Miloslava Perglová (1997–2005)
Petr Pištěk (2006)
Markéta Pražanová (1999-2003)
Jiří Schmidt (1994–1996)
Matěj Šišolák (2003)
Michaela Valentová (1992)
Radek Váňa (2002–2001)
Dagmar Vernerová (1990-1991)
Martin Verner (2006-dosud)
Hana Vinšová (1993–2002)
Hana Vrbová (1990–1994)

okruh přispěvatelů

Bohuslav Blažek, Jakub Cigler,Tomáš Černoušek, Karel Doubner, Karel Doležal, Otakar Chochola, Václav Králíček, Jan Línek, Vlado Milunič, Martin Peterka, Ivan Plicka, Emil Přikryl, Jan Sedlák, Alexandr Skalický, Jaroslav Šafer, Josef Šanda, Rostislav Švácha, Ivan Vavřík, Jindřich Vybíral, Vlastimil Vagaday

grafická úprava

Marius Corradini (2006-dosud)
David Fírek (1999–2000)
Irena Holičová (2005)
Drahomíra Králová (2001–2005)
Tomáš Machek (2006-dosud)
Václav Sokol (1992 – 1998)
Magdaléna Sokolová (1991)
Růžena Steinerová (1990)

periodicita

měsíčník, v letech 1990 – 1998 čtrnáctideník

vydavatel

Vydavatel Obec architektů, Vydavatelství JULIUS MACHÁČEK-KABINET

charakteristika

Časopis, který od března 1990 navázal na periodikum Československý architekt, se stejně jako jeho předchůdce zaměřuje na současnou architekturu a výstavbu. V prvních letech zde nalezneme spíše kratší texty, které se postupně formují do systému rubrik. Pravidelně seznamuje s cenou Grand Prix, uveřejňuje články ze zahraničí, změny územního plánování jednotlivých měst. Dává velký prostor pro veřejnou diskuzi, recenze výstav i aktuálních publikací. Mezi stálé rubriky patří i medailony významných architektů a stavebních inženýrů, témata s problematikou památkové péče a samozřejmostí jsou i recenze současných architektonických realizací od významných architektů, historiků architektury či teoretiků jako jsou Rostislav Švácha nebo Jindřich Vybíral. Prvních patnáct let udával směrování časopisu Jiří Horský, který po odchodu z redakce založil časopis Ad architektura. V roce 2005 se se změnou šéfredaktora mění i celková koncepce časopisu, začíná prezentovat především nejvýznamnější realizace architektů a investorů. Zabývá se též moderními trendy v použití materiálů ve stavebnictví, velký prostor také věnuje prezentaci firem.

ostatní

Obsahy čísel od roku 2005 na:
http://www.archiweb.cz/library.php?type=3&action=show&id=109

V roce 1993 zde začal publikovat historik architektury Rostislav Šváácha svůj cyklus překladů významných textů o architektuře, který posléze přenesl na stránky časopisu Stavba.

Překlady:
1/1993 Kees Christianse, Manifest
5/1996 David Chipperfield, Fyzický svět
12/1996 Alvaro Siza, Tradice je výzva k inovaci
19/1996 Jean Nouvel, O navrhování
20/1996 Tadao Ando, Genius místa vychází ven

Přílohy


Obálka časopisu, 2000. Repro: VVP AVU.

Obálka časopisu, 1997. Repro: VVP AVU.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014