i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Analogon

podtitul:
Surrealismus - psychoanalysa - strukturalismus - antropologie - příčné vědy
vychází od:
1969
články časopisu zapsané v bibliobázi »

kontakt

adresa redakce:
Mezivrší 31
147 00 Praha 4
tel/fax: +420 244 460 258
e-mail: dryje@surrealismus.cz

webové stránky

http://www.surrealismus.cz

šéfredaktor

František Dryje

redakce

František Dryje, Bruno Solařík

redakční rada

Jiří Brabec, František Dryje, Ivan Horáček, Josef Janda, Andrew Lass, Albert Marenčín, Alena Nádvorníková, Jiří Pechar, Jan Řezáč, Bertrand Schmitt, Martin Stejskal, Jan Švankmajer (předseda), Roman Telerovský, František Vodák, Vladislav Zadrobílek, Josef Zumr

okruh přispěvatelů

Jan Švankmajer, Eva Švankmajerová, Vratislav Effenberger, Jakub Effenberger, František Dryje, David Jařab, Blažej Ingr, Bruno Solařík, Milan Nápravník, Ivo Purš, Alena Nádvorníková, Stanislav Komárek, Jan Gabriel, Jiří Sádlo, Luboš Antonín, Michael Šebek ad.

grafická úprava

Jakub Effenberger

periodicita

čtyřikrát ročně (často ve formě dvojčísel)

vydavatel

Sdružení Analogonu

charakteristika

Časopis je zaměřený na surrealismus a s ním spjaté obory (psychoanalýzu, antropologii, aj.). První číslo vyšlo v roce 1969 (roč. 1, č. 1), další až v roce 1990 (roč. 2, č. 2). Přináší odborné texty z těchto oblastí a zároveň představuje tvorbu českých i zahraničních autorů. Jednotlivá čísla jsou monotematická. Každé číslo obsahuje bohatý výtvarný doprovod.

ostatní

Témata jednotlivých čísel:

č. 01/1969 Více vědomí (reprint)
č. 02/1990 Tvorba jako rozvinutí protestu
č. 03/1990 Interpretace jako tvůrčí činnost
č. 04/1991 Proměny erotismu
č. 05/1991 Mezi trhem a svobodou ducha
č. 06/1992 Na cesty her
č. 07/1992 Mýtus & utopie
č. 08/1992 Psychický automatismus …
č. 09/1992 Pohledem psychoanalýzy
č. 10/1993 Hermetismus- jazyk tradice
č. 11/1994 Humor a imaginace
č. 12/1994 Žena v množném čísle
č. 13/1995 Jiné světy
č. 14/1995 Obraz člověka, proměny …
č. 15/1995 Fantom svobody
č. 16/1996 Sen, vize a skutečnost
č. 17/1996 Tvorba a morálka
č. 18/1997 Praha skrz prsty
č. 19/1997 Mentální morfologie
č. 20-21/1997 Démon analogie
č. 22/1998 Theatrum mundi
č. 23/1998 Zahrada bolesti
č. 24/1998 Náhoda a chaos
č. 25/1999 Svatokrádež
č. 26-27/1999 Realita a iluze
č. 28/2000 Strach
č. 29/2000 Moc obrazu
č. 30/2000 Tradice a revolta
č. 31-32/2001 Podvraty/Sféra snu
č. 33/2001 Portrét nepřítele
č. 34-35/2002 Jazyk a komunikace/Mikuláš Medek
č. 36/2002 Mystifikace a demystifikace
č. 37/2003 Obraznost banality
č. 38-39/2003 Senzace smyslů
č. 40/2004 Lež, manipulace, demagogie
č. 41-42/2004 Dějiny surrealismu
č. 43/2005 Násilí, agrese, agresivita
č. 44-45/2005 Génius loci
č. 46/2006 Eva v množném čísle
č. 47/2006 Konec civilizace?
č. 48-49/2006 Rituál, maska...skupina
č. 50-51/2007 Nonsens, absurdita – blbost, banalita
č. 52-53/2007 Film a imaginace & Černá a bílá jezera
č. 54/2008 Fetišismus

Přílohy


Obálka časopisu 34-35/2002. Repro: VVP AVU.

Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014