i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Architektura ČSR

vycházel:
1939 - 1989
anglické resumé:
ano
články časopisu zapsané v bibliobázi »

kontakt

Bývalá adresa redakce:
Letenská 5
118 45 Praha 1

šéfredaktor

Svojmil Petránek (1/1980 – 1/1980), Jan Novotný (2/1980 – 6/1989)

redakce

Marie Barvinková (1/1980 – 6/86)
Zdeněk Černý (1/1988 – 6/1989)
Jana Guthová (1/1980 - 10/1980)
Jana Jiskrová (1/1980 – 3/1980)
Michaela Jupová (2/1989 – 6/1989)
Marie Kopačková (1/1981 – 8/1982)
Julius Macháček (6/1986 – 9/1986)
Josef Moucha (1/1984 – 10/1985)
Eva Poláčková (1/1986 – 6/1989)
Iva Tvrzová (1/1986 – 8/1985, 1/1988)
Hana Vrbová (7/1986 – 6/1987)
Iva Židoňová (4/1981 – 7/1985)

redakční rada

předseda:
Zdeněk Lakomý (1/1980 – 7/1983)
Marie Benešová (8/1983 – 6/1989)

ostatní členové:
Marie Benešová (1/1980 – 7/1983)
Miloš Černý (1/1980 – 7/1983)
Kamil Dvořák (1/1980 – 7/1983)
Naděžda Dvořáková (8/1983 – 6/1989)
Jan Fibinger (8/1983 – 6/1989)
Stanislav Franc (8/1983 – 6/1989)
Josef Havlíček (1/1980 – 6/1989)
Zdeněk Holub (1/1980 – 6/1989)
Jiří Hrůza (1/1980 – 6/1989)
Ján Hušták (1/1980 – 5/1981)
Daniela Jungwirtová (8/1983 – 6/1989)
Zdeněk Lakomý (8/1983 – 6/1987)
Jiřina Loudová (8/1983 – 6/1989)
Lumír Lýsek (8/1983 – 6/1989)
Vladimír Meduna (1/1980 – 7/1983)
Zdeněk Michal (1/1980 – 6/1989)
Jiří Myslín (1/1980 – 6/1987)
Jaroslav Novák (1/1988 – 6/1989)
Ivo Oberstein (1/1980 – 6/1989)
Jaroslav Peklo (1/1988 – 6/1989)
Alois Pohan (1/1980 – 7/1982)
Pravoslav Rezler (1/1980 – 7/1982)
Radomíra Sedláková (8/1983 – 6/1989)
Jarmil Srpa (1/1988 – 6/1989)
Miloslav Sýkora (1/1980 – 6/1987)
Štefan Šlachta (1/1980 – 5/1981)
František Štědrý (1/1980 – 6/1989)
Jiří Štursa (1/1980 – 6/1987)
Jan Vaněk (1/1988 – 6/1989)
Karel Vepřek (1/1980 – 10/1980)
Svatupluk Zeman (1/1980 – 6/1989)
Jelena Zemánková (1/1980 – 6/1989)

okruh přispěvatelů

Marie Benešová, Bohumil Blažek, Blamomír Borovička, Miloš Černý, Kamil Dvořák, Emanuel Hruška, Jiří Hrůza, Petr Kratochvíl, Jindřích Krise, Milena Lamarová, Zdeněk Lukeš, Ivo Oberstein, Jaroslav Paroubek, Radomíra Sedláková, Jiří Ševčík, Jiří Štursa, Jindřich Krise, Jan Velek, Jiří Velek, Irena Velková, Jiří Voženílek

grafická úprava

Jaroslav Weigel (1/1980 – 10/1986)
Michal Janků (1/1987 – 6/1989)

periodicita

1980 – 1986: 10x ročně
1987 – 1989: 6x ročně

vydavatel

Svaz českých architektů

charakteristika

Jeden ze dvou oficiálních časopisů vydávaný Svazem českých architektů. Vycházel po celou dobu socialistického režimu. V 80. letech se věnoval především komplexním problémům větších urbánních celků, sídlištím a v rámci marxistické teorie o vyrovnání rozdílu mezi městem a vesnicí také venkovu. Často se prezentovala oficiální architektura a poměrně silný důraz se kladl na „rekonstrukci, revitalizaci a modernizaci“ obytných bloků z 19. století. Na druhou stranu se pozornost začala věnovat také řešení městského parteru, postmoderně a s ní spjatých témat, ekologii a nakonec také rodinným domům, ať již řadovým nebo individuálním.

Časopis vycházel v českém znění; summary v ruském, anglickém, francouzském a německém jazyce.

literatura

- RS [Radomíra Sedláková], heslo Architektura ČSR, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I. díl, Praha 1995, s. 37.

ostatní

Témata jednotlivých čísel:

1/1980 – Spolupráce zemí socialistického bloku
2/1980 – Výstavnictví
3/ 1980 – Sportovní stavby (rekonstrukce rotundy na hoře Říp)
4/1980 – Doprava, dopravní stavby (nová budova hlavního nádraží v Praze)
5/1980 – 35 let rozvoje socialistického plánování (přístavba budovy vlády SSR, Václavské náměstí)
6/1980 – Venkov
7/1980 – Bydlení – obytné soubory
8/1980 – Malá města
9/1980 – Smuteční síně
10/1980 – Regenerace bytového fondu

1/1981 – Rekreační střediska
2/1981 – Osídlení a rozvoj
3/1981 – Centra občanského vybavení, centra měst (rekonstrukce Anežského kláštera)
4/1981 – Interiéry
5/1981 – Pražské metro
6/1981 – Parter sídlišť
7/1981 – Sedmá pětiletka (Palác kultury)
8/1981 – Jižní Město, rekonstrukce staršího bytového fondu
9/1981 – Architektura pro tělesně postižené
10/1981 – Průmyslové stavby, kongres UIA ve Varšavě (rekonstrukce kláštera v Plasech)


1/1982 – Architekti národním výborům, architektura pro horské oblasti (Dům bytové kultury)
2/1982 – Sídliště (Ústí nad Labem, Brno-Bystrc, Hradec Králové)
3/1982 – Venkov a krajina
4/1982 – Zhodnocení poválečné výstavby sídlišť
5/1982 – Pracovní kolektivy zaměřené na urbanismus a plánování
6/1982 – Design hromadné bytové výstavby
7/1982 – České vysoké učení technické
8/1982 – Metro B, nemocniční stavby
9/1982 – Stavby šesté pětiletky
10/1982 – Veřejné stavby

1/1983 – Bytové domy a občanské vybavení – bydlení po roce 1990
2/1983 – Regenerace měst
3/1983 – Sjezd svazu slovenských architektů
4/1983 – Slovenská architektura
5/1983 – II. sjezd svazu architektů ČSR
6/1983 – I. sjezd svazu československých architektů, doprava
7/1983 – Rodinné domy
8/1983 – Typizace
9/1983 – Městský interiér a jeho parter
10/1983 – Rekonstrukce

1/1984 – Společenské stavby
2/1984 – Spojové stavby
3/1984 – Divadla
4/1984 – Moderní a postmoderní architektura, nemocnice
5/1984 – Regenerace historického fondu, vývoj osídlení
6/1984 – Regenerace, rekonstrukce a vývoj osídlení
7/1984 – Zástavba pankrácké pláně
8/1984 – Výtvarné dílo v architektuře, vývoj osídlení
9/1984 – Česká architektura – tradice, současnost, perspektivy
10/1984 – Urbanistický vývoj Ostravy, vývoj osídlení


1/1985 – Obchodní domy, průmyslový design nábytku (Dům bytové kultury v Praze)
2/1985 – Malé obytné soubory
3/1985 – Stavby akce „Z“
4/1985 – Národní divadlo v Praze
5/1985 – Řadové rodinné domy, výstavba českých měst (Kulturní dům v Mostě)
6/1985 – Venkov
7/1985 – Modernizace, regenerace, přestavba (budova ČKD na Můstku)
8/1985 – Typizace výrobních objektů
9/1985 – Vývoj urbanistické koncepce Prahy (čs. rozhlas v Bratislavě)
10/1985 – Nové stavby

1/1986 – Stavby společenského významu
2/1986 – Doprava a osídlení
3/1986 – Urbanisticko-architektonické soutěže, modernizace a přestavby
4/1986 – Trasa metra B
5/1986 – Holešovice
6/1986 – Stavby společenského významu – kulturní domy
7/1986 – Městská centra, divadlo
8/1986 – Architektonické školství, výuka architektury
9/1986 – Rodinné domy
10/1986 – Sportovní stavby

1/1987 – Architektura a urbanismus Středočeského kraje
2/1987 – Architektura a urbanismus Brna
3/1987 – Typologie urbanistických prostorů
4/1987 – Rekonstrukce
5/1987 – Návraty
6/1987 – III. Sjezd SČA, nové stavby

1/1988 – Bytové otázky jako sociálně třídní problém
2/1988 – Prostorové utváření obytných souborů
3/1988 – Centra měst, regenerace
4/1988 – Nájemní a obytné domy
5/1988 – Soutěž na dostavbu Staroměstské radnice v Praze
6/1988 – Humanizace sídlišť

1/1989 – Stavba a krajina
2/1989 – Stavba a prostor
3/1989 – Stavba a stavba
4/1989 – Stavba a technologie
5/1989 – Stavba a kontext
6/1989 – Kilián Ignác Dientzenhofer – 300 let od narození


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014