i-datum

i-datum

Databáze současného českého umění i-datum původně vznikla v návaznosti na výzkumný projekt období transformace od 80. let do současnosti. Databáze byla paralelou archivu VVP AVU a poskytovala základní informace o výrazných umělcích a skupinách, důležitých výstavních projektech, galerijních institucích a výtvarných časopisech sledovaného období.


>> zpět

Československý architekt

vycházel:
1955 - 2/1990
články časopisu zapsané v bibliobázi »

šéfredaktor

Svojmil Petránek (1971–1980), Jan Novotný (1980–1990)

redakce

Olga Myslivečková, Eva Hejdová, Iva Židoňová

redakční rada

Pavel Bareš, Libor Erban, Hynek Gloser, Felix Haas, Ivan Horký, Eduard Horváth, Eva Kadová, Václav Krejčí, Evžen Kuba, Jaroslav Lukavský, Jan Mácha, Miloslav Matašovský, Vladimír Matyáš, Jiří Němec, Jan Nušl, Josef Pechar, Milan Podzemný, Karel Runštunk, Gabriel Strážovec, Viliam Volko, Josef Vrana, Václav Bouček, Gorazd Čelechovský, Jan Florian, Josef Gabriel, Otakar Nový, Eva Tomsová, Vladislav Štrunc, Vladimír Záborský, Miloslav Matašovský, Jiří Gebrian, Tomáš Havrda, Petr Chudoba, Osvald Labaj, Jan Línek, Jiří Löw, Jaroslav Peklo, Radim Pluskal, Dušan Riedl, Tomáš Welz aj.

okruh přispěvatelů

Bohuslav Čapka, Bohuslav Blažek, Jana Guthová, Emanuel Hruška, Václav Kasalický, Karel Kibic, Dagmar Klepšová, Marie Kopačková, Jiří Kotalík, Ludmila Křížová, Karel Kuča, Zdeněk Lukeš, Miloslav Maxa, Otakar Nový, Vladimír Šlapeta, Pavel Štěpánek, Radomíra Valterová – Sedláková, Vlastimil Vinter, Hana Vrbová aj.

grafická úprava

Bohuslav Mikeš

periodicita

čtrnáctideník

vydavatel

Svaz československých architektů (Svaz architektů ČSR), nakl. Orbis, Panorama (Praha)

charakteristika

Jeden ze dvou časopisů vydávaných Svazem československých architektů. Ve srovnání s periodikem Architektura ČSR měl spíše zpravodajský charakter. Tomu odpovídal i formát: v. 42 cm, 8 stran, novinový papír. Zaměřoval se na architekturu a urbanismus, ale také fotografii, scénografii, design a další výtvarná umění. Objevují se zde rovněž témata z politiky, památkové péče a ochrany přírody. Pozornost je věnována jak novostavbám, tak rekonstrukcím. Vedle soudobé architektury se zájem soustřeďuje na meziválečnou avantgardu. Teoretických studií je méně, zejména z oblasti estetiky, sociologie a psychologie architektury. Značnou část textů tvoří referáty o různých domácích a zahraničních odborných konferencích, ankety, výsledky soutěží, připomínky významných životních jubileí osobností československé architektury či nekrology. Poslední stránku zaujímá většinou recenze výstavy (i malířství, sochařství, umělecké řemeslo). Pravidelné rubriky: A sloupek (zamyšlení, komentář na aktuální téma), interview po drátě na téma všedního dne, K sloupek (konstrukční problém), Z sloupek (stručná charakteristika zahraničního projektu s vyobrazeními). Příležitostné přílohy: vícestránkové teoretické studie, A forum, A zpravodaj. Od března 1990 se transformoval v časopis Architekt.


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014