1. místo Odborná literatura NČKR 2020 – Cena Ministerstva kultury.

Výstava jako médium. České umění 1957-1999. Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová

foto_Thyn_01

Toto dílo (1 036 stran!) je vyústěním dlouholeté badatelské činnosti navazující na projekty Vědecko‑výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU). Je první významnou publikací, která se pokouší nahlédnout dějiny českého umění 2. poloviny 20. století na pozadí vybraných přelomových výstav. Stěžejní koncepcí knihy je mapování typologie výstav sledovaného umění – proměny formátu vystavování, jejich tvůrců a organizátorů. U této publikace nelze odhlédnout od obsahu a struktury knihy coby hlavního faktoru, který je určující pro její výslednou formu a grafickou podobu. Adéla Svobodová prokázala svoji profesionalitu a zkušenost tím, s jakou přesvědčivostí a lehkostí dokázala graficky „roztřídit“ takové penzum informací a obrazového materiálu do podoby, při které se čtenář s chutí začte do odborných textů na uměnovědné téma, a přitom neztrácí pozornost ani chuť listovat dál… Publikace si své první místo právem zaslouží.

Karel Štědrý
člen výtvarné komise soutěže NČKR

více o knize

The Academic Research Centre of the Academy of Fine Arts (VVP AVU) is an institute for basic research that processes source documentation and critically evaluates and reinterprets Czech fine art from 1945 to the present day. It focuses on art history, theory and their interdisciplinary overlaps.

More about VVP AVU

Notebook

More about Notebook

VIDEO ARCHIVE

Advanced Search

BIBLIOBASE

An internet database of bibliographical information relating to the history of Czech visual culture of the 20th and 21st centuries.

Advanced Search
VVP AVU 2014