Novinky

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny hledá redaktora/redaktorku

Český recenzovaný odborný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje
výběrové řízení na pozici redaktor/ka pro období 2019–2020.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny (Sešit) je odborné periodikum zaměřující se na
současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat
domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd,
které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není
metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro
reflexi současného vizuálního umění.
Časopis vychází dvakrát ročně a publikuje odborné studie i recenze. Od roku 2015 je v databázi
ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Science) a na Seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Původní autorské
články nabídnuté redakci k publikování procházejí řádným recenzním řízením. Sešit je vydáván
Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU a je podporován grantem MK ČR.

• náplň práce: redakce, příprava a editace čísel 27/2019 a 28, 29/2020
• požadujeme: znalost českého a anglického jazyka na výborné úrovni, zkušenost s editací
akademických textů výhodou
• požadujeme: magisterský titul z teorie a dějin umění, estetiky, historie, filozofie či
příbuzného oboru
• nabízíme: časově flexibilní práci na DPP (z domova)
• nástup od dubna 2019 nebo dle dohody

Prosíme zájemce o zaslání CV (se zřetelem k akademické sféře) a seznamu publikací (obojí
ve formátu PDF) na adresu: sesit.redakce@gmail.com, do předmětu napište „Open call –
redaktor/ka“ nejpozději do 22. 3. 2019.

Redakce Sešitu
V Praze dne 8. 3. 2019

Call for papers

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá texty a recenze do druhého čísla ročníku 2019. Uzávěrka pro texty je do 31. ledna 2019.

 

cely cyklus

Středy na AVU

VVP AVU vás zve na cyklus přednášek Středy na AVU (zimní semestr 2016/2017).pozvanka_cely cyklus

1. stránka z celkem 3123

Další novinky

VVP AVU 2014