Zaměstnanci

Pavlína Morganová
vedoucí VVP AVU
prorektorka pro studijní záležitosti
členka katedry teorie a dějin umění
e-mail: pavlina.morganova@avu.cz

Eva Ellingerová
kancléřka AVU
asistentka VVP AVU
e-mail: eva.ellingerova@avu.cz

Václav Magid
samostatný vědecký pracovník
šéfredaktor odborného časopisu
e-mail: vaclavmagid@gmail.com

Terezie Nekvindová
samostatná vědecko-výzkumná pracovnice
členka Katedry dějin a teorie umění
e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

Sláva Sobotovičová
technická pracovnice
správkyně videoarchivu VVP AVU
e-mail: slavka.sobotovicova@avu.cz

Dagmar Svatošová
samostatná vědecko-výzkumná pracovnice
e-mail: dagmar.svatosova@avu.cz

Jakub Stejskal
(externí spolupráce)
redaktor odborného časopisu, organizátor konferencí
e-mail: jakubstejskal@atlas.cz

Na VVP působili:

Jiří Ševčík

Tomáš Dvořák

Edith Jeřábková

Eva Krátká

David Kulhánek

Monika Mitášová

Zuzana Scholzová

Blanka Švédová

Jan Zálešák

Další novinky

VVP AVU 2014