Mgr. Dagmar Svatošová

samostatná vědecko-výzkumná pracovnice

e-mail: dagmar.svatosova@avu.cz

Orientace výzkumu:

 • České umění po roce 1945
 • Současné umění
 • Metodologie současným dějin umění
 • Archivy a digitalizace

Studium:

 • 2001–2006      doktorandské studium (přerušeno – MD), obor dějiny umění FF UK Praha, Ústav pro dějiny umění
 • 1992–1999      magisterské studium, obor dějiny umění FF UK Praha, Ústav pro dějiny umění

Zaměstnání:

 • 2000–             vědecká pracovnice VVP AVU Praha
 • 1999                Externí spolupráce VVP AVU Praha
 • 1995–1997     Galerie české kresby Gema, Praha

Výzkum / granty:

 • 2007–2011 / Výzkumný záměr MŠMT – spoluřešitelka
  České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005)
 • 2007–2011 / Výzkumný projekt MK ČR – spoluřešitelka
  České umění 80.-90. let – reflexe a dokumentace
 • 2003–2005/ Gravitace-Beztíže. Umění-Náboženství-Věda – spoluřešitelka
  Projekt Evropské unie v rámci programu Culture 2000
 • 1999–2004 / Výzkumný záměr MŠMT – spoluřešitelka
  Moderní a postmoderní umění po roce 1945

Ediční / redakční práce:

 • Od 2010 / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny – členka redakce odborného periodika

Ostatní:

 • Koordinátorka projektu RUV AVU
 • Externí oponentka FRVŠ

Publikační činnost (výběr):

Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – Nekvindová, Terezie – Svatošová, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011, 980s.

Svatošová, Dagmar, Mysliti dějiny v asynchronním prostoru, in: Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – Nekvindová, Terezie – Svatošová, Dagmar (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011, s. 18–22.

Svatošová, Dagmar, Pavla Sceranková – Znaky každodennosti, in: Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2007, (kat.výst.) Praha 2007, nestr.

Svatošová, Dagmar, „Romance marginálních“ – obraz systému vězení moderní společnosti, in: Alén Diviš, Paralelní historie, VVP AVU, Praha 2006, s.101 – 106.

Ševčík, Jiří – Svatošová, Dagmar – Krátká, Eva – Kulhánek, David, Karel Malich, Dráty, VVP AVU, Praha 2005, 223s.

Krátká, Eva – Kulhánek, David – Svatošová, Dagmar, Výstavní provoz na české umělecké scéně v 90. letech, in: Insiders, (kat.výst.) Dům umění města Brna, Brno – Praha 2004, s. 56 – 91.

Svatošová, Dagmar, Silenced Archives, in: Archiving the Present – Gegenwart dokumentieren, Vektor, Basis Wien, 2003, s. 260 – 262.

Ševčík, Jiří – Morganová, Pavlína – Dušková, Dagmar, České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty, Academia, Praha 2001, 520s.

Další novinky

VVP AVU 2014