Jakub Stejskal

redaktor odborného časopisu, organizátor konferencí

e-mail: jakubstejskal@atlas.cz

Studium:

 • 2007–2014 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Estetika, Ph.)
 • 2009–2010 Royal Holloway, University of London (stipendista Anglo-Czech Educational Fund)
 • 2007–2008 Department of Philosohy, University of Glasgow (stáž Erasmus)
 • 2002–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Estetika, )

Zaměstnání:

 • 2015–2016 Dahlem Humanities Center, Freie Universität Berlin, postdoktorský pracovník
 • 2011– Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, redaktor (od 2012 externí spolupráce)
 • 2011–2015 Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, asistent, odborný asistent
 • 2008–2009 Ústav restaurování památek VŠCHT (externí spolupráce)

 

Publikační činnost:

Odborné publikace a recenze

 • „Umírněný revizionismus Anthonyho Savila“, Svět literatury, roč. 24, 2014, č. 50, s. 85–88. Anglický originál zde.
 • Peter Osborne: Anywhere or Not at All, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 51 (2014): 155–161 (recenze).
 • „Rancièrova estetska revolucija in njeni modernistični preostanki“, Filozofski vestnik, roč. 33, 2012, č. 3, s. 39–51. Anglická verze zde.
 • Milena Bartlová: Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2012, č. 13, s. 86–95 (recenze).
 • „Lež parku a pravda zahrady. Poznámky k jednomu Hegelovu obratu“, v Ondřej Dadejík, Jan Staněk, Karel Stibral (eds.), Přirozenost a umělost, Praha: Dokořán 2012, s. 74–92.
 • Conceptual Art, Evaluative Experience and Second Nature, v Art, Emotion and Value: 5th Mediterranean Congress of Aesthetics (Cartagena, 2011), s. 555–562.
 • „Estetický modernismus dnes“, v Hana Buddeus et al. (eds.), Dějiny umění v rozšířeném poli (Praha: VŠUP, 2011), s. 72–79. Pracovní verze zde.
 • „Umění, ideologie a estetika“, v Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky (Brno: Barrister & Principal, 2011), str. 279–299.
 • Dorothea von Hantelmann: How to Do Things with Art, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 9/2010, str. 137–148 (recenze).
 • Ondřej Dadejík, Jakub Stejskal, „Introduction: Framing Aesthetics of Visual Culture“, v The Aesthetic Dimension of Visual Culture, ed. Ondřej Dadejík a Jakub Stejskal (Newcastle: Cambridge Scholars 2010).
 • Ondřej Dadejík, Jakub Stejskal (ed.), The Aesthetic Dimension of Visual Culture (Newcastle: Cambridge Scholars 2010).
 • Rancière a estetika, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 6–7/2009, str. 108–124.
 • Stíny strukturalismu mezi východem a západem, Svět literatury č. 40, roč. 19 (2009), str. 202–206 (recenze knihy Znaky, obrazy a stíny slov Vlastimila Zusky a Petera Michaloviče).
 • Druhá příroda u McDowella II., in Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Bohuslav Binka (eds.), Krása, krajina, příroda II. (Brno: Muni Press, 2009), str. 41–47.
 • Janet Wolff: The Aesthetics of Uncertainty, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 46 (2009): 221–229. (recence knihy The Aesthetics of Uncertainty Janet Wolffové)
 • Od příslibu k záruce: Estetika ironie a afirmativní umění, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 4–5/2008, str. 168–175. (recenze knihy Pod čarou umění Jiřího Přibáně)
 • „Princip a norma: Robert Kalivoda a estetická normalizace“, Sborník prací a rozhovorů: Sokolovský filmový seminář. 6. ročník, Sokolov: 2006, str. 31–39.
 • Hodnotový dualismus Tomáše Kulky, Estetika, 41/1–2 (2005), str. 108–113 (recenze knihy Umění a falzum).

Překlady

 • Terry Eagleton, „Ideologie estetična“, v Pavel Zahrádka (ed.), Estetika na přelomu milénia. Vybrané problémy současné estetiky (Brno: Barrister & Principal, 2011), str. 301–311.
 • Paul Crowther, „Kulturní vyloučení, normativita a definice umění“, v Co je umění?, ed. Denis Ciporanov, Tomáš Kulka (Červený Kostelec: Mervart 2010).
 • Emmanuel Lévinas: „Realita a její stín“, Filosofický časopis 57 (2009): 871–86. (člen překladatelského kolektivu pod vedením dr. Miloše Ševčíka)
 • Jacques Rancière: „Emancipovaný divák“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 6–7/2009, str. 126–142.
 • Jerrold Levinson: Definovat umění historicky, Aluze 3/2008 (přetištěno v Denis Ciporanov, Tomáš Kulka, eds., Co je umění?, Červený Kostelec: Mervart 2010).
 • Nelson Goodman: Sedm výhrad proti podobnosti, Aluze 2/2008.
 • Nelson Goodman: Jazyky umění. Academia: Praha 2007. (člen překladatelského týmu pod vedením doc. Kulky. Překlad 5. kapitoly)

Ostatní publikace

 

Ediční / redakční práce:

 

Konference:

Účast

 • Příspěvek “Between Performance and Substitution: Saving the Art-Matrix Theory”, Konference European Society for Aesthetics, Amsterdamská univerzita, Nizozemí, 29. – 31. května 2014.
 • Příspěvek “Art-Matrix Theory and Cognitive Distance”, Kent Postgraduate Conference in Aesthetics, University of Kent, Canterbury, Velká Británie, 25. – 26. ledna 2014.
 • Komentář k příspěvku prof. Anthony Savila “On Judgements of Taste and Their Validity”, seminář u příležitosti Savilovy návštěvy Prahy, Filosofický ústav AV ČR, 28. listopadu 2013.
 • Příspěvek Místo vkusu v socialistickém realismu na konferenci Socialismus a ideologie, 14. března 2013.
 • Příspěvek Estetický modernismus dnes na studentské konferenci „Dějiny umění v rozšířeném poli“, Poněšice, 17. – 19. září 2011.
 • Příspěvek Conceptual Art, Evaluative Experience and Second Nature na V. středomořském kongresu estetiky, Cartagena, Španělsko, červenec 2011.
 • Příspěvek Rancière’s Aesthetic Revolution and Its Modernist Residues na 38. mezinárodním kolokviu Slovinské spol. pro estetiku, Koper, Slovinsko, červen 2010.
 • Příspěvek „Krása jako kouzlo druhé přírody“ na konferenci „Krása, krajina, příroda II.“, Praha, říjen 2008 (v přepracované podobě vyšlo jako Druhá příroda u McDowella II., viz publikace).

Organizace

 • spoluorganizátor každoročních konferencí teorie umění VVP AVU.
 • člen organizačního týmu výročních konferencí Evropské společnosti pro estetiku v Grenoblu (2011), Guimaraesi (2012) a Praze (2013).
 • spoluorganizátor kolokvia „New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria“, které se konalo v září 2010 v Plzni.
 • spoluorganizátor mezinárodní konference „The Aesthetic Dimension of Visual Culture“, Praha, DigiLab AVU, 20. – 22. října 2009.

 

Členství

 • člen Společnosti pro estetiku (organizační výbor)
 • člen Evropské společnosti pro estetiku (výkonný výbor 2008–2012)
 • člen spolku Skutek

Další novinky

VVP AVU 2014