PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.

vedoucí VVP AVU
prorektorka pro studijní záležitosti
členka katedry teorie a dějin umění

e-mail: pavlina.morganova@avu.cz

Orientace výzkumu:

 • České umění 20. století
 • Konceptuální a akční umění
 • Současné umění

Studium:

 • 1999–2006           PhD. a PhDr. v oboru dějiny umění, FF UK, Praha
 • 1992–1997           magisterský diplom v oboru dějin umění, FF UK, Praha

Pedagogická a vědecká činnost:

 • 2013–              vedoucí Vědecko-výzkumného pracoviště AVU
 • 2012–              seminář Umění po roce 1945, Akademie výtvarných umění v Praze
 • 2010–              přednáška České umění 20. století, Akademie výtvarných umění v Praze
 • 2009–2011      Study abroad program University of Washington
 • 2004–2010      úvod do dějin umění, Anglo-americká vysoká škola v Praze
 • 1997–              vědecko-výzkumná pracovnice, VVP AVU

Výzkum / granty:

 • 2007–2011 / Výzkumný záměr MŠMT – spoluřešitelka
  České umění v období post-socialistické transformace (1980–2005)
 • 2007–2011 / Výzkumný projekt MK ČR – spoluřešitelka
  České umění 80.-90. let – reflexe a dokumentace
 • 1999–2004 / Výzkumný záměr MŠMT – spoluřešitelka
  Moderní a postmoderní umění po roce 1945

Ediční / redakční práce:

 • Od 2010 / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny – členka redakce odborného periodika

Kurátorská činnost:

 • 2014    Někdy v sukni / Umění 90. let, Moravská galerie v Brně; Galerie hl. m. Prahy
 • 2012    Začátek století / Beginning of the Century, Západočeská galerie v Plzni, Masné krámy; Galerie výtvarného umění v Ostravě
 • 2011    35 let 7000 kilometrů / Lumír Hladík a Jiří Kovanda, Galerie SVIT, Praha
 • 2008    projekt Artscape (www.artscape.cz)
 • 2007    spolupráce na výstavě Fluxus East / Fluxus-Netzwerke in Mittelosteuropa, Künstlerhaus Bethanien, Berlín
 • 2005    Insiders/ Nenápadná generace 2. pol. 90. let, Dům umění m. Brna, Dům pánů z  Kunštátu; FUTURA, Praha
 • 2003    5 žen a 5 otázek, Galerie Jelení, Praha
 • 2001    Akční Praha, Galerie NoD, Praha

Stipendia a ocenění:

 • 2013    Umělecká cena města Plzně v kategorii Kulturní událost roku (výstava Začátek století)
 • 2012    Getty Foundation International Travel Grant
 • 2007    ISCP, New York (kurátorská rezidence)

Konference a sympozia:

 • 2014    102. výroční konference College Art Association, Chicago (garant sekce Performance Art in Central and Eastern Europe)
 • 2013    Mezinárodní symposium Long Sixties, Ludwig Museum Budapešť
 • Konference Akce a reakce, Katedra výtvarné výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci
 • 2011    Konference AICA Nulté roky / Od Priestoru po Beskida, Bratislava, Slovensko
 • 2010    Mezinárodní seminář Art History on the Disciplinary Map in East-Central Europe, Brno, Masarykova univerzita a Sterling and Francine Clark Art Institute
 • 2008    Sympozium o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. Století, Akademie výtvarných umění v Praze.
 • Mezinárodní sympozium Na križovatke kultur? Stredná Europa a umenie  20. storocia, Slovenská národní galerie, Bratislava

Přednášky:

 • 2014    Czech Action Art, C-MAP, Central and Eastern Europe Group session, Muzeum moderního umění, New York
 • 2013    Místo v akčním umění, Středy na AVU, Praha
 • Přednáška v rámci cyklu Dějiny kurátorství současného umění, Ústav pro dějiny umění, FF UK, Praha
 • 2009    Místa počinu, Galerie Školská, Praha

Publikační činnost (výběr):

Pavlína Morganová, Czech Action Art / Happenings, Actions, Events, Land Art, Body Art and Performance Art Behind the Iron Curtain, Karolinum Press ve spolupráci s University of Chicago Press, Praha 2014

Pavlína Morganová (ed.), Někdy v sukni / Umění 90. let, Moravská galerie a Galerie hl. M. Prahy, Brno 2014

Pavlína Morganová, „Bez názvu“, in: Jiří Kovanda / Ještě jsem tu nebyl, Muzeum Wspólczesne Wroclaw 2013, s. 19−28.

Pavlína Morganová, „Smysl slova spočívá v jeho použití, Jiří Kolář – Yoko Ono“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2013, č. 15, s. 34−57.

Pavlína Morganová (ed.), Začátek století, Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni, Řevnice−Plzeň 2012

Pavlína Morganová, „Možnosti interpretace akčního umění,“ in: Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Marie Rakušanová, ed., Karolinum, Praha 2012, s. 227−249.

Pavlína Morganová, „Místa činu, akční umění 60. a 70. let,“ in: Místa počinu, Ondřej Horák ed., Praha: Komunikační prostor Školská 28, s. 53–62.

Pavlína Morganová, „České výtvarné umění v období transformace. Vztahy umění a „angažovanosti“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2010, roč. 4, s. 56−94.
Pavlína Morganová, „Od postmoderny k postprodukci,” in: Mezi první a druhou moderností. Ostrovy odporu. 1985–2012, Jiří Ševčík – Edith Jeřábková, eds., VVP AVU, Praha 2011, s. 111−124.

Pavlína Morganová, „Problematika pojmů v českém akčním umění,” Opuscula Historiea Artium, 2011, č. 60, s. 30−40.

Jiří Ševčík − Pavlína Morganová − Terezie Nekvindová − Dagmar Svatošová (eds.), České umění 1980−2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011.

Pavlína Morganová, Lumír Hladík, Galerie SVIT, Praha 2011.

Pavlína Morganová, Akční umění, Nakladatelství J. Vacl, Olomouc 2009 (druhé doplněné vydání).

Pavlína Morganová, „Je možné připravit dobrou antologii ze špatných textů?,” in: (A) symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy, VVP AVU, Praha 2008, s. 167–172.

Pavlína Morganová, „Fotografie a performance,” Fotograf, č. 11, 2008, s. 3–5.

Pavlína Morganová, „Praha – New York 19. 9. 2008 / Rozhovor s Marinou Abramović,”  Fotograf, č. 11, 2008, s. 110–112.

Pavlína Morganová, „Fluxus in the Czech Period Press,” in: Fluxus East / Fluxus–Netzwerke in Mittelosteuropa, Petra Stegman, ed., Künstlerhaus Bethanien, Berlin 2007, s. 177−195.

Pavlína Morganová (ed.), Insiders / Nenápadná generace druhé poloviny 90. let, Dům umění města Brna, Brno 2005.

Pavlína Morganová, „České akční umění / Problémy s pojmy,“ in: Na križovatke kultúr? Stredná Európa a umenie 20. storočia, SNG, Bratislava 2002, s. 119−128.

Jiří Ševčík − Pavlína Morganová − Dagmar Dušková (eds.), České umění 1938 – 1989 / Programy, kritické texty, dokumenty, Academia, Praha 2001.

Pavlína Morganová, „Historie českých festivalů performance,” in: Pražský parní válec 2000, Praha 2000, s. 5−7.

Pavlína Morganová, „Podoby oficiální kultury,” in: Programy a impulzy / České umění 1939 – 1999, VVP AVU, Praha 2000, s. 36–43.

Pavlína Morganová, „České akční umění 60. let v dobovém tisku,” in: Akce, slovo, pohyb, prostor / Experimenty v umění šedesátých let, Vít Havránek, ed., Galerie hl. m. Prahy, Praha 2000, s. 54–60.

Pavlína Morganová, Akční umění, Votobia, Olomouc 1999.

Další novinky

VVP AVU 2014