PhDr. Terezie Nekvindová, Ph. D.

samostatná vědecko-výzkumná pracovnice
členka Katedry dějin a teorie umění

e-mail: terezie.nekvindova@avu.cz

Orientace výzkumu:

 • České umění po roce 1945
 • Výtvarné umění a architektura
 • Umění českého videoartu

Studium:

 • 2006–2014       FF UK Praha, Ústav pro dějiny umění, doktorské studium, zakončeno dizertační prací Výstava versus výstavnictví. Československé pavilony na Expo 1967 v Montrealu a Expo 1970 v Ósace
 • 2009                  duben–květen, Stipendium Ernst Mach, Universität Wien, Institut für Kunstgeschichte (prof. Peter Haiko)
 • 2004–2006        FF UK Praha, Katedra estetiky, magisterské studium
 • 1999–2005        FF UP Olomouc, Katedra dějin umění, magisterské studium, zakončeno diplomovou prací Malíř Josef Voleský (1895–1932)

Zaměstnání:

 • 2006–                 Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze (VVP AVU), vědecká pracovnice
 • 2006–2007        Časopis Ateliér, asistentka šéfredaktorky

 

Pedagogická činnost:

 • 2014–                  Fakulta výtvarných umění, Vysoké učení technické v Brně, externí přednášející (cyklus Umění – prostor – architektura)
 • 2012–                   Scholastika, škola současného umění, externí přednášející (cyklus Umění 20. století)
 • 2011–2012          Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filosofická fakulta, Ústav dějin umění, externí přednášející (cyklus Aktuální umělecké směry)
 • 2007–                   Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl, externí přednášející (2007–2012 cyklus Umění 20. století, od ZS 2009 Restaurování moderního a současného umění)

Výzkum / granty:

 • 2013–                   Grundtvig Learning Partnership, Lifelong Learning Programme, European Commission, název projektu: Everybody is an Illiterate – How to know how to learn (spoluřešitelka)
 • 2013–                   Státní fond kultury, název projektu: Dům umění v Českých Budějovicích 2014–1998 (hlavní řešitelka)
 • 2012                     Centralizovaný projekt Akademie výtvarných umění v Praze, název         projektu: Archivace a metodická kontextualizace českého    audiovizuálního umění (hlavní řešitelka)
 • 2012                     Vnitřní grant Univerzity Karlovy v Praze (VG 073), název projektu:        Československé výstavnictví v letech 1945–1970 na pozadí studené   války (hlavní řešitelka)
 • 2008–2009           Výzkumný grant Univerzity Karlovy v Praze (GAUK č. 258143), název projektu: Československé expozice na světových výstavách v Montrealu        (1967) a Ósace (1970) a jejich vliv na české umění 60. let (hlavní       řešitelka)
 • 2007–2011          Výzkumný záměr MŠMT – spoluřešitelka
  České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005)
 • 2007–2011          Výzkumný projekt MK ČR – spoluřešitelka
  České umění 80.-90. let – reflexe a dokumentace

Publikační činnost (výběr):

Kudy vede přímost přímky? Rozhovor s Markétou Vaňkovou, in: Pavlína Morganová (ed.), Někdy v sukni. Umění 90. let, katalog výstavy, Moravská galerie v Brně – Galerie hlavního města Praha 2014, s. 172–177. ISBN 987-80-7027-272-5 a ISBN 987-80-7010-995-3

Destrukce byla jasná už od začátku. Rozhovor s Kateřinou Vincourovou, in: Pavlína Morganová (ed.), Někdy v sukni. Umění 90. let, katalog výstavy, Moravská galerie v Brně – Galerie hlavního města Praha 2014, s. 179–184. ISBN 987-80-7027-272-5 a ISBN 987-80-7010-995-3

Neříkat nic navíc, in: Michal Škoda, Drdova Gallery Praha 2013, s. 11–14. ISBN 978-80-87456-44-6

Terezie Nekvindová – Sláva Sobotovičová (eds.), Kdo se směje. Umění o světě umění, DVD, edice Vida 004, VVP AVU, Praha 2013.

Terezie Nekvindová – Karolina Jirkalová (eds.), Pro R. Š. aka Grand Master, Ausdruck Books, Praha 2013, ISBN: 978-80-260-435-8

O Vítu Soukupovi, bdělosti a homeopatii, in: Terezie Nekvindová – Sláva Sobotovičová (eds.), Vít Soukup: Všechno! Filmy a divadelní představení z let 1993–2003, DVD, edice Vida 003, VVP AVU a Divus, Praha 2012, nestr.

Veřejný prostor – intervence, in: David Böhm a Jiří Franta, Nulla dies sine linea, Praha 2012, s. 170–171.

Motiv – asociace – dekor, in: David Böhm a Jiří Franta, Nulla dies sine linea, Praha 2012, s. 85–87.

Pavilon F for Liberec Fair Trades, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial. Liberec Association of Engineers and Architects, 1958–1990: Czech architecture against the stream, Arbor Vitae a Muzeum umění Olomouc 2012, s. 44–47, ISBN 978-80-87164-87-7 a 978-80-87149-53-9

O cenách, in: VI. Zlínský salon mladých 2012, katalog výstavy, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 2012, nestr.

Od škarpy ke škarpě. O české architektuře a příbuzných zónách. Rozhovor s Rostislavem Šváchou, in: Jiří Ševčík – Edith Jeřábková (eds.), Mezi první a druhou moderností 1985–2012, VVP AVU, Praha 2011, s. 179–191.

Blanka Švédová – Terezie Nekvindová, Traverza v zádech. Ostravská scéna. Rozhovor s Jiřím Surůvkou a Petrem Lysáčkem, in: Jiří Ševčík – Edith Jeřábková (eds.), Mezi první a druhou moderností 1985–2012, VVP AVU, Praha 2011, s. 301–307.

Jasně definovaný koncept. Ústecká scéna. Rozhovor s Michalem Kolečkem, in: Jiří Ševčík – Edith Jeřábková (eds.), Mezi první a druhou moderností 1985–2012, VVP AVU, Praha 2011, s. 319–323.

Jiří Ševčík – Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, VVP AVU, Praha 2011, ISBN 978-80-87108-27-7.

Terezie Nekvindová – Sláva Sobotovičová (eds.), Béčko. Porno – horor – násilí – divnosti – zvrácený sentiment, DVD, edice Vida 002, VVP AVU a Divus, Praha 2011.

Terezie Nekvindová – Sláva Sobotovičová (eds.), Počátkem může být nula. Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus, DVD, edice Vida 001, VVP AVU a Divus, Praha 2011.

Sbratření mezi sakurami. Československý pavilon na Expo 70 v Ósace, in: Miroslav Masák – Terezie Nekvindová – Markéta Pražanová (eds.), Viktor Rudiš – Ósaka, Praha 2011, s. 32–69.

Terezie Nekvindová (ed.), Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, Texty, tranzit.cz a VVP AVU, Praha 2010, ISBN 978-80-87259-08-5 a 978-80-87108-18-5

Pavilon F pro Liberecké výstavní trhy, in: Rostislav Švácha (ed.), Sial, Arbor Vitae a Muzeum umění Olomouc 2010, s. 42–49, ISBN 978-80-87164-41-9 a 978-80-87149-28-7

Terezie Nekvindová – Martin Fišr (eds.), Galerie Šternberk 2008, Galerie Šternberk 2008, ISBN 978-80-904092-2-4

Terezie Nekvindová – Martin Fišr (eds.), Galerie Šternberk 2007, Galerie Šternberk 2007, ISBN 978-80-904092-1-7

Terezie Nekvindová – Martin Fišr (eds.), Galerie Šternberk 2006, Galerie Šternberk 2006, ISBN 978-80-904092-0-0

Heslo Voleský, Josef, in: Anděla Horová (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění – dodatky, Praha 2006, s. 663 – 664, ISBN 80-200-1209-5

Soupis akcí v letech 1978–1989, in: Radek Horáček (ed.), Vladimír Havlík, Soft Spirit, Brno 2006, s. 14–25, ISBN 80-7009-151-7

Malíř Josef Voleský (1895–1932), katalog výstavy, Městská galerie v Litomyšli 2005, ISBN 80-239-5404-0

Články a rozhovory dosud publikovala v časopisech Stavba, Art&Antiques, Era 21, Flash Art CZ&SK Edition, Ateliér, Prostor Zlín, Babylon aj.

Kurátorská činnost:

2013–                   Okno do videoarchivu VVP AVU, Artyčok.tv, se Slávou  Sobotovičovou

2013                     8. 2. – 23. 3. 2013, Michal Škoda: Prostředí času, Drdova Gallery, Praha

2012                    30. 10., Kdo se směje. Umění o světě umění, promítání na festivalu 4+4 dny v pohybu, budova bývalého ÚLUV, Praha (se Slávou Sobotovičovou)

2011                     14. 10. – 22. 10. David Kopecký a Michal Škoda, It Is Not Easy To Find A Place Where One Can Be Happy (součást výstavy Štěstí, mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu, Praha, ÚLUV

2011                    21. 10., Béčko. Porno – horor – násilí – divnosti – zvrácený sentiment, promítání na festivalu 4+4 dny v pohybu, budova bývalého ÚLUV, Praha (se Slávou Sobotovičovou)

2010                    18. 10., Počátkem může být nula. Videa tematizující prostor, architekturu a urbanismus, promítání na festivalu 4+4 dny v pohybu, budova bývalého ÚLUV, Praha (se Slávou Sobotovičovou)

2005                    23. 7. – 4. 9., Městská galerie, Litomyšl, autorka výstavy Josef Voleský (1895–1932)

Členství:

Uměleckohistorická společnost (UHS), Syndikát novinářů ČR

Ostatní:

Porota pro výběr projektu pro Česko-Slovenský pavilon na Mezinárodním bienále architektury v Benátkách (2014), Nadace pro současné umění Praha (od 2013), komise pro profesionální výtvarné umění MK ČR (od 2012), oborová rada FRVŠ (2011–2013), jury Zlínského salonu mladých (2012)

Další novinky

VVP AVU 2014