Václav Magid

samostatný vědecký pracovník
šéfredaktor odborného časopisu

e-mail: vaclavmagid@gmail.com

Studium:

 • 2013–              Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Estetika, Ph.D.)
 • 2008–2013      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Filozofie, Mgr.)
 • 2001–2006      Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (Základ humanitní vzdělanosti, Bc.)
 • 2003–2005      Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (ateliéry Kurta Gebauera
 • a Jiřího Davida)
 • 2003–2004      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • (Filozofie, Estetika)
 • 1999–2001      Akademie výtvarných umění v Praze (ateliéry Zdeňka Berana a Jiřího Davida)

Zaměstnání:

 • 2012–              Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, odborný asistent
 • 2006–              Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, výzkumný pracovník

Publikační činnost:

2014

„Owen Hulatt, ed. Aesthetic and Artistic Autonomy. London: Bloomsbury, 2013, viii + 243 pp. ISBN 978-1-4411-9652-1“ (recenze), Estetika (v redakčním řízení)

„The Prague Contemporary Art Scene in the Early Twenty-first Century“, in: Europe, Europe (kat. výst.), Oslo: Astrup Fearnley Museet 2014 (v tisku)

„Stručné dějiny šoku“, Nový prostor, 2014, č. 438, http://www.novyprostor.cz/clanky/438/strucne-dejiny-soku.html

2013

„Rozpory aktivistického umění“, Artalk, 15. 8. 2013, http://www.artalk.cz/2013/08/15/rozpory-aktivistickeho-umeni/

„Umění v životní praxi. Peripetie vztahu avantgardy a socialistického realismu“, SOK, http://www.sok.bz/index.php?option=com_content&task=view&id=618&Itemid=28

„První je zákaz smíchu. S Andrejem Jerofejevem o perzekuci umělců v Rusku“, A2, 2013, č. 5, http://www.advojka.cz/archiv/2013/5/prvni-je-zakaz-smichu

2012

„Postřehy provinčního milovníka umění“, in: Pavlína MORGANOVÁ (ed), Začátek století (kat. výst.), Řevnice: Arbor vitae 2012, s. 42–53

2011

„Umění, instituce a nonsens experimenty“, A2, 2011, č. 1, s. 13.

„Konceptualismus a romantismus – monstrózní spojení?“, Flash Art. Czech & Slovak Edition, 2011, č. 19–20, s. 34–37.

„Pokus o klasifikaci pražské mladé scény současného vizuálního umění“, A2, 2011, č. 5, s. 15.

„Vernisáž“, A2, č. 9, s. 13.

„Angažovanost bez angažovaného umění“, A2, č. 13, s. 13.

„Budoucnost je naším jediným cílem / Future is Our Only Aim“, in: P.O.L.E. (ed.), Budoucnost je naším jediným cílem / Future is Our Only Aim. Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov (katalog), Praha: SVIT 2011, s. 12–42, 184–210.

„Denis Ciporanov – Tomáš Kulka (eds.), Co je umění? Texty angloamerické estetiky 20. století“ (recenze), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 2011, č. 10, s. 104–115.

„Konceptualismus a raná romantika. Pokusy o spojení protikladů“, in: Hana BUDDEUS – Mariana DUFKOVÁ – Václav JANOŠČÍK – Johana LOMOVÁ (eds.), Dějiny umění v rozšířeném poli, Praha: VŠUP 2011, s. 80–88.

„Pavel Sterec“ (rozhovor), Labyrint Revue, 2011, č. 29–30, s. 105–110.

2010

„Marek Meduna“ (rozhovor), Labyrint Revue, 2010, č. 25– 26, s. 105– 109.

„Mezi distancí a splynutím“, http://www.boell.cz/navigation/928.html, zveřejněno 18. srpna 2010 (cit. 31. 1. 2011).

„Černického věci“, Ateliér, 2010, č. 21, s. 2.

„Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět“, in: Václav BĚLOHRADSKÝ et al., Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci, Všeň: Grimmus 2010, s.77–96. Přetištěno in:  Jiří ŠEVČÍK – Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2010, s. 619–632.

„Viktor Pivovarov ustavičně unikající“, Flash Art. Czech & Slovak Edition, roč. 4, 2009, č. 14, s. 54–55.

2009

„Narušitelé hranic v bezcelní zóně aneb Vítejte v devadesátých“, Ateliér, roč. 22, 2009. č. 24, s. 1–2.

„Alice Nikitinová“, Art+antiques, roč. 8, 2009, č. 3., s. 26–27.

„Ano. A znova. Jan Šerých na Staroměstské radnici“, Art+antiques, roč. 8, 2009, č. 11, s. 71–72.

„Úvod“, in: Hlava (kat. výst.), Praha: Karlín studios 2009, s. 5–6.

„Směrem k ideální prezentaci v galerijním prostoru. Rozhovor s Jiřím Skálou“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 154–159.

„Nemám jasné představy, a proto jsem umělcem. Rozhovor se Zbyňkem Baladránem“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 160–167.

„Mám ambici dostat se k porozumění. Rozhovor s Jánem Mančuškou“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, roč. 3, 2009, č. 6–7, s. 168–175.

2008

„Májové jitro a boj proti nepříteli, proti němuž je vítězství podlehnutím“, in: Karel CÍSAŘ, Jan ŠERÝCH (eds.), Jan Šerých se narodil 24. 6. 2083 minus jedna. Praha: Tranzit 2008, s. 98–113.

„Konstruovaná situace a její okamžik v čase“, Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, č. 4–5, 2008, s. 33–60.

„Zrušení nebo uskutečnění?“, Literární noviny, roč. 19, 2008, s. 1, 8.

2007

„Fenomén ‚tusovky‘ v ruském umění devadesátých let a současná česká umělecká komunita – pokus o srovnání“, Umělec, roč. 11, 2007, č. 1, s. 27–30.

„ Interview s Victorem Mizianem“ (spol. s Alenou Boikou), Umělec, roč. 11, 2007, č. 1, s. 10–19.

„Text od Václava Magida“, in: CAP – Crew Against People, Bigg Boss: Praha 2007, s. 2–24.

„Umění jako cvičení jako hra,“ text o Evě Koťátkové pro katalog finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého.

„Myslet smysly, cítit myslí. 52. Benátské bienále současného umění“, A2, č. 28.

„Prázdno v komiksové bublině. Retrospektiva Nea Raucha v Rudolfinu“, A2, roč. 3, 2007, č. 25, s. 31.

„Hrubý národní produkt. Výstava jako slabikář ‚subkulturního metajazyka‘ českého současného umění“, A2, roč. 3, 2007, č. 22, s. 11.

„Malba, kachličky a víra v utopii“, A2, roč. 3, 2007, č. 12, s. 9.

„Totální instalace jako fragment obrazu světa“, Ateliér, roč. 20, 2007, č. 12, s. 7.

„Neberte si to osobně“, A2, roč. 3, 2007, č. 7, s. 9.

„‚Politické umění‘ mimo kontext“, Ateliér, roč. 20, 2007, č. 1, s. 2.

„Turistou ve světě současného umění. Pár postřehů z okna rozjetého vlaku“, Labyrint revue, 2007, č. 21–22, s. 132–133.

2006

„Jiný druh intervence“, A2, 2006, č. 22.

„Mladí rakouští umělci a studenti Ateliéru textuálního sochařství Heimo Zoberniga“, Ateliér, roč. 19, 2006, č. 11 (25. 5. 2006), s. 16.

„Druhé dějství“, A2, 2006, č. 30, s. 8.

„Pode Bal: nedělní aktivisté v Letech,“ A2, 2006, č. 40, s. 9.

„Krize nenápadné tendence“, Umělec, roč. 10, 2006, č. 3, s. 58–66. Přetištěno in:  Jiří ŠEVČÍK – Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2010, s. 745–753.

„Věcné stavy“, kurátorský text ke stejnojmenné skupinové výstavě, přetištěno in:  Jiří ŠEVČÍK – Pavlína MORGANOVÁ – Terezie NEKVINDOVÁ – Dagmar SVATOŠOVÁ (eds.), České umění 1980–2010. Texty a dokumenty, Praha: VVP AVU 2010, s. 755–756.

„Pozval jsem přátele, aby se podívali; dívali se však na něco jiného, než jsem jim chtěl ukázat“, Ateliér, roč. 19, 2006, č. 21, s. 6.

„Návody k přežití pro občany. Podzimní sezóna v moskevském galerijním provozu“, A2, 2006, č. 51–52, s. 10–11.

„Dominik Lang – sochař, zedník a konceptuální umělec“, Cena Jindřicha Chalupeckého, Finále 2006, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Agite/Fra, 2006, s. 34–35.

Ediční / redakční práce:

 • 2007–  redaktor časopisu Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny
 • 2014    Tomáš POSPISZYL, Pět příspěvků k asociativnímu dějepisu umění. České, slovenské a světové umění napříč generacemi a médii, Praha: tranzit.cz 2014 (v tisku)
 • 2013    Jan ZÁLEŠÁK, Minulá budoucnost, Praha: tranzit.cz – Brno: VUT v Brně, Fakulta výtvarných umění 2013
 • 2011    Jan Zálešák, Umění spolupráce, Praha: AVU – Brno: Masarykova univerzita 2011
 • 2010    Boris GROYS, Gesamkunstwerk Stalin, Komunistické postskriptum, Praha: VVP AVU 2010 (úvodní studie)
 • 2009    Možnosti studentského života, TranzitDisplay, Praha, 18. 12. 2009-31.1.2010, brožura ke stejnojmenné výstavě (spol. S Vasilem Artamonovem a Tomášem Uhnákem)
 • 2008    Slavoj ŽIŽEK, Podkova nade dveřmi. Výbor z textů, Praha: VVP AVU 2008
 • 2004–2005      šéfredaktor studentského časopisu Korpus

Kurátorská činnost:

 • 2012–2014      kurátor Galerie 207, Praha
 • 2010    Kašpar noci, Centrum pro současné umění Futura, Praha
 • 2008    Současný český kubismus, Galerie hlavního města Prahy, Praha
 • 2007    Místo pro projekt, Galerie VŠUP, Praha
 • 2007    Punctum, Centrum pro současné umění Futura, Praha
 • 2006    Účel (společně s Vasilem Artamonovem a Petrou Herotovou), Galerie AVU, Praha
 • 2006    Věcné stavy, Karlín studios, Praha

Samostatné výstavy:

 • 2014    Epimenidovy lekce, Galerie Fotograf, Praha
 • 2013    Solidaire/solitaire, Galerie Mladých, Brno
 • 2013    Z tajných složek estetické výchovy, Galerie Kostka, Praha
 • 2013    Romaněnko nakreslil koně, Galerie výtvarných umění, Náchod
 • 2012    Souřadnice, Moravská galerie v Brně, Atrium Pražákova paláce, Brno
 • 2012    Ukrytá socha, Outdoor Gallery, Banská Bystrica
 • 2012    28 dnů a pár večerů, Galerie Entrance, Praha
 • 2011    Až na vrchol povrchnosti, až na dno mělkosti (společně s Markétou Kubačákovou), Galerie 35m2, Praha
 • 2011    Možnosti studentského života (se skupinou P.O.L.E.), Galerie D9, České Budějovice
 • 2011    Možnosti studentského života (se skupinou P.O.L.E.), Klub K4, Praha
 • 2010    Věci, které spadly pod stůl, Galerie Luxfer, Česká Skalice
 • 2010    Na poušti, Galerie 36, Olomouc
 • 2010    Budeme tedy připraveni na všechno, Galerie Potraviny, Brno
 • 2009    Možnosti studentského života (společně s Vasilem Artamonovem a Tomášem Uhnákem), Galerie Tranzitdisplay, Praha
 • 2009    Otcovo slepé oko, Galerie Jelení, Praha
 • 2006    Bibliografie, Galerie Etc., Praha
 • 2006    Apríl, Galerie A. M. 180, Praha
 • 2005    Texty (společně s Vasilem Artamonovem), Galerie Obratník, Praha
 • 2002    Max Švabinský – Ráj a mýtus, Galerie CO14, Praha
 • 2001    Performance, Galerie jednoho obrazu, VŠUP, Praha
 • 2000    Ústřední nedostatek, Knihkupectví u Petrské věže, Praha

Skupinové výstavy:

 • 2014    VII. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín
 • 2014    Dorothea von Stetten Kunstpreis 2014. Junge Kunst aus Tschechien, Kunstmuseum Bonn, Bonn
 • 2014    Pixels of Paradise. Image and Belief. 9th International Biennial of Photography and Visual Arts, Liège, Belgie
 • 2013    Vzpomínky na budoucnost II, Dům pánů z Kunštátu, Brno
 • 2013    Entre-temps… brusquement, et ensuite. 12e Biennale de Lyon, Lyon, Francie
 • 2013    Cena Jindřicha Chalupeckého. Finále 2013, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
 • 2012    Tamadův rádce aneb důmyslný průvodce falešným územím, kurátor Dušan Zahoranský, Galerie MeetFactory, Praha
 • 2012    Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012, kurátoři Edith Jeřábkova a Jiří Ševčík, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
 • 2011    All Along  the Watchtower, Duende Studios, Rotterdam
 • 2011    Nedůvěra k inteligenci, kurátoři Tereza Stejskalová a Pavel Sterec, OPEN Gallery, Bratislava
 • 2010    U dubu tu budu, kurátoři Markéta Kubačáková a Viktor Čech, Komunikační prostor Školská 28, Praha
 • 2010    Sebrané úvahy, kurátorka Edith Jeřábková, Galerie Entrance, Praha
 • 2010    …a nezapomeňte na květiny, kurátorka Yvona Ferencová, Moravská galerie v Brně, Brno
 • 2010    Cena Jindřicha Chalupeckého 2010, kurátorka Lenka Lindaurová, Centrum současného umění DOX, Praha
 • 2010    Případ návratu dětských nemocí, kurátoři Vasil Artamonov a Pavel Sterec, Karlín Studios, Praha
 • 2009    Rezidence 09: Alicja Karska & Aleksandra Went, Václav Magid, Tomáš Makara, Centrum pro současné umění Futura, Praha
 • 2009    I Have No Mouth – I Must Scream, kurátor Milan Mikuláštík, Galerie Truhla, Praha
 • 2007    Skáče jak píská, kurátor Jiří Ptáček, Galerie NOD, Praha
 • 2007    Láthatatlan dolgok, kurátorka Vjera Borozan, Galéria Trafó, Budapešť
 • 2006    Chaplin Resident Fighter, iniciátoři Jiří David, Jan Kadlec a Milan Salák, Centrum pro současné umění Futura, Praha
 • 2006    Těni jumora, kurátoři William Hollister a Alena Boika, Centr sovremennogo iskusstva M’ars, Moskva
 • 2006    Pozvao sam par prijatelja da bace pogled, kurátoři David Kulhánek a Vjera Borozan, Galerija Nova, Záhřeb
 • 2006    Účel, kurátoři Vasil Artamonov, Petra Herotová, Václav Magid, Galerie AVU, Praha
 • 2006    Indikace, v rámci festivalu 4+4+4 dny v pohybu, kurátorka Mariana Serranová, Bývalá stomatologická poliklinika, Jungmannová 21, Praha
 • 2005    Dámská volenka, kurátorky Iveta Dučáková, Patricie Fexová, Pavla Gajdošíková, Jolana Ruchařová, Galerie AVU, Praha
 • 2003    Telol, Rizoto!, kurátoři Telol, Galerie A. M. 180, Praha
 • 2003    Obsese sběru, kurátor Milan Salák, Oblastní galerie Vysočina, Jihlava
 • 2002    Stalo se jedné noci, kurátor Michal Pěchouček, Galerie města Plzně, Plzeň
 • 2002    A sakra!, kurátoři Vít Soukup a Radek Wohlmuth, Galerie VŠUP, Praha
 • 2001    První a poslední, kurátor Jiří David, Galerie Václava Špály, Praha
 • 2001    Má vlast, kurátoři Vít Soukup a Radek Wohlmuth, Galerie VŠUP, Praha
 • 2000    Jarní sráči, kurátoři Jiří Skála a Evžen Šimera, Galerie Myslíková, Praha

Rezidenční pobyty:

 • 2012    MuseumsQuartier, Vídeň (tranzit.org)
 • 2011    A-I-R Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Varšava (Visegrad Artist Residency Program)
 • 2011    Duende Studios, Rotterdam
 • 2009    International Studio & Curatorial Program, New York City (Centrum pro současné umění Praha)
 • 2009    SPACE Residency Lab, Bratislava (Visegrad Artist Residency Program)

Granty a ceny:

 • 2007    Cena Jiřího Kovandy – Nejlepší skupinová výstava roku 2006–2007
 • 2006    Vývojový grant Tranzitu

Další novinky

VVP AVU 2014