Vědecko-výzkumné pracoviště AVU
ENGLISH
 

odkazy

Digitální archivy současného umění:

abART je informační systém Archivu výtvarného umění, o. s., v Kostelci nad Černými lesy, jehož vznik se váže k výstavním aktivitám Galerie H Zdeňka a Jiřího Hůlových, a který od roku 1984 shromažďuje, zpracovává a také on-line zpřístupňuje informace o současném výtvarném umění.

Společnost pro současné umění, o. s. - SCA zpracovává od roku 1996 informace z oblasti výtvarného umění v ČR, jehož výsledkem je digitální archiv Lexikon českých výtvarníků.

Artilist, databáze současného umění, je projekt Centra pro současné umění Praha, o.p.s., zaměřený na dokumentaci současného výtvarného umění vytvářeného na území Československa a posléze i České republiky od poloviny 20. století do současných dní.

Vedle toho obstarává VVP AVU dokumentační centrum s archivem textového a vizuálního materiálu. On-line přístupná je bibliobáze - databáze bibliografických údajů k českému umění a projekt i-datum - databáze současného umění, který je partnerem mezinárodního projektu European art.net.


Kromě těchto dokumentačních center zajišťují archivaci současného umění i další státní a veřejné instituce, k nimž patří především oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR, umělecké sbírky a literární archiv Památníku národního písemnictví, knihovna exilu a samizdatu Libri prohibiti.

Sbírková a archivační činnost tohoto druhu náleží k důležitým aktivitám státních galerií a muzeí, k nimž patří především Národní galerie v Praze, či Národní technické muzeum, vlastní archivy však provozují i menší instituce, jako např. Muzeum umění Olomouc. V této souvislosti zajímavou on-line prezentaci sbírkových fondů prezentuje na svém webu České muzeum výtvarných umění. Pod názvem Mikrogalerie/iGalerie pak nabízejí webové stránky Moravské galerie v Brně informační multimediální systém nejen informace o vystavených exponátech, ale i hesla z odborné terminologie.


Společenství podobně zaměřených knihoven , jejichž knižní fondy se týkají dějin architektury, výtvarného umění, uměleckého řemesla, designu a fotografie vytvořili VUK / virtuální uměleckou knihovnu. Projektu se účastní společně osm knihoven: Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění Olomouc, Akademie výtvarných umění v Praze a Knihovna Národního technického muzea v Praze.

K dalším zajímavým aktivitám tohoto druhu patří Zlatý fond / databáze textů o architektuře v českém jazyce, kterou zajišťuje nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez. Některé z textů je možné najít v Čítárně internetového portálu archiweb.cz.


Při Akademii výtvarných umění v Praze a Ústavu umění a designu ZČU v Plzni funguje od roku 2006 nezávislá nekomerční "internetová televize" Artyčok. Zaměřuje se na současné umění a jejími tvůrci jsou studenti uměleckých škol. DigiLab AVU prostředkuje on-line stream archiv přednášek, konferencí a diskusí.

K informacím o událostech v oblasti dějin umění ve čtyřech středoevropských zemích - na Slovensku, v Maďarsku, v Polsku a v ČR slouží portál AHICE, art historian information from central Europe.

Aktuality

Nové číslo Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 16/2014

VVP AVU přijímá abstrakty k 5. výroční konferenci teorie umění Divadlo, teatrálnost, současné umění, která proběhne 4. prosince 2014 na AVU

Periodikum Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny vyhlašuje soutěž o nejlepší odborný článek zaměřený na vizuální umění a kulturu v období od konce druhé světové války do současnosti

Vyšla antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011. Texty, rozhovory, dokumenty

Cyklus přednášek Středy na AVU zaměřený na architekturu a způsoby její prezentace: 19. 3., 9. 4., 23. 4., 14. 5. 2014

Promítání 8. 3. v Café Sladkovský: 8mm filmy Jiřího Davida

VVP AVU vydalo Kdo se směje, čtvrté DVD z edice VIDA.

Videozáznamy ze 4. výroční konferenci teorie umění Mezi tvorbou a výrobou. Proměny umělecké práce, 21. a 22. 5. 2013 na AVU

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá texty a recenze pro nadcházející první číslo ročníku 2014

Nová rubrika Okno do archivu na Artyčok.tv - výběr z videoarchivu VVP AVU on-line

Databáze videoarchivu VVP AVU on-line
V květnu 2010 byla spuštěna on-line databáze videoarchivu VVP AVU jako součást databáze současného umění i-datum.

Bibliobáze součástí Oborové brány ART


european-art.net

Webarchiv

ART

Mediabaze.cz

©
VVP AVU 1997 - 2013
Kontakty