Alén Diviš. Paralelní historie

2006 / Sborník ze sympozia k dílu a osobnosti Aléna Diviše.

Sborník sympozia v tištěné verzi.
Vydalo VVP AVU, Praha, červen 2006.

VVP AVU ke konci školního roku vydává tištěnou podobu sborníku ze sympozia Aléna Diviše, Paralelní historie. Publikování sborníku bylo umožněno jen díky finanční podpoře Akademie výtvarných umění v Praze.

Sborník bude distribuován do státních knihoven a vysokých škol. Pro objednání či vlastní zakoupení je možné kontaktovat VVP AVU. Cena sborníku je 50,-Kč.

Obálka sborníku

Obálka sborníku

Koncepce sympozia:
Vědecko-výzkumné pracoviště AVU: Jiří Ševčík, Dagmar Svatošová, Eva Krátká, David Kulhánek; Galerie Rudolfinum: Josef Vomáčka
Spolupráce: Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl
Autoři příspěvků: Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl, Hana Rousová, Anna Pravdová, Tomáš Winter, Viktor Šlajchrt, Jiří Ševčík, Václav Bělohradský, Jaromír Zemina, Dagmar Svatošová
Redakce sborníku: Eva Krátká, Dagmar Svatošová
Grafická úprava: Aleš Douša
Tisk: Kant
Praha 2006
ISBN 80-239-7123-9
107 stran

Sborník sympozia v elektronické podobě ke stažení

Téměř k ročnímu výročí VVP AVU připravilo sborník ze sympozia Aléna Diviše. Je graficky upraven jako skutečná kniha a je volně ke stažení pro všechny zájemce o dílo a život tohoto autora.

V současné době je též v jednání vlastní publikování sborníku. Pokud bude paralelně vydán i v tištěné verzi, budeme Vás informovat na těchto stránkách, a proto pečlivě sledujte naše aktuality.

Sborník - obsah

Sborník – obsah

Jednodenní sympozium k dílu a osobnosti Aléna Diviše bylo uspořádáno Vědecko-výzkumným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze v rámci již dlouhodobější spolupráce s Galerií Rudolfinum dne 31. března 2005, jako součást doprovodných programů k umělcově retrospektivní výstavě (Galerie Rudolfinum, 10. 2. – 24. 4. 2005).

Na sympoziu vystoupili: Vanda Skálová, Tomáš Pospiszyl, Hana Rousová, Anna Pravdová, Tomáš Winter, Viktor Šlajchrt, Jiří Ševčík a Václav Bělohradský.

Rozsáhlá Divišova retrospektiva a neméně obsahově vyčerpávající doprovodná monografie, vydaná k výstavě, poskytly řadu důležitých podnětů k několika paralelním okruhům otázek, které byly v rámci sympozia tematizovány: otázky typologie uměleckých osobností a jejich mytologizace v české kultuře 20. století, otázky prezentace a vystavování v dnešním galerijním provozu, a především pak otázky širšího kontextu některých uměleckých a filozofických směrů poválečné doby. Alén Diviš je ukázkovým příkladem typu samotářského umělce, jen těžko zařaditelného do souvislostí českých dějin umění. Lze ho pojímat jako prototyp umělce-outsidera, který je typickým modelem charakteristickým i pro řadu dalších významných osobností české kultury. V tomto kontextu se hlavním tématem sympozia staly „paralelní historie“.

Sborník uvádí referáty v pořadí, kterém byly předneseny, a připojuje k nim ještě dva další texty – Jaromíra Zeminy a Dagmar Svatošové. Mimo uvedených příspěvků je doplněn zkráceným záznamem veřejné diskuse.

Stáhnout sborník v PDF

Další novinky

VVP AVU 2014