(A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy

2008 / Sborník k sympoziu o antologiích českého a slovenského umění 2. poloviny 20. století.

Publikování sborníku k sympoziu (A)symetrické historie – zamlčené rámce a vytěsněné problémy bylo umožněno díky finanční podpoře Výzkumného záměru MŠMT MSM6046144601 a výzkumného projektu MK ČR DD07P03OUK001.

Sborník bude k dispozici ve státních knihovnách a vysokých školách. Pro objednání či vlastní zakoupení je možné kontaktovat VVP AVU.

Obálka

Obálka

Koncepce sympozia Vědecko-výzkumné pracoviště AVU: Jiří Ševčík, Monika Mitášová, Katedra dejín a teórie umenia VŠVU: Marian Zervan

Organizace sympozia Eva Krátká
Spolupráce Digitální laboratoř AVU (František Zachoval, Jan Habrman, Jan Vidlička)
Redakce sborníku Eva Krátká, Monika Mitášová, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová, Dagmar Svatošová
Vědecký redaktor: Peter Michalovič
Recenzenti: Hana Rousová, Tomáš Winter
Příspěvky: Petr A. Bílek, Karel Císař, Tomáš Dvořák, Jana Geržová, Miloš Havelka, Eva Krátká, Alena Kubová, Alexandra Kusá, Miroslav Marcelli, Monika Mitášová, Pavlína Morganová, Miroslav Petříček, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Jiří Ševčík, Josef Vojvodík, Marian Zervan
Jazyková redakce Martin Valášek, Hana Kusková
Grafická úprava Václav Magid
Vydalo Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, Praha 2008
Tisk PBtisk Příbram
ISBN 978-80-87108-07-9

Úvodní slovo

Další novinky

VVP AVU 2014