Česká a slovenská architektura 1971–2011. Texty, rozhovory, dokumenty

2013 / Antologie klíčových textů k teorii a dějinám české a slovenské architektury od 70. let 20. století až do současnosti.

Obálka

Obálka

vydalo VVP AVU ve spolupráci se SNG v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja, a VŠVU v Bratislavě, Centrom výskumu, 2013
Jiří Ševčík, Monika Mitášová (eds.), Praha 2013, 954 s.

Antologie Česká a slovenská architektura 1971-2011. Texty, rozhovory, dokumenty přibližuje dobovou i současnou situaci v architektuře v jedenácti vybraných problémových a tematických okruzích, v nichž jsou texty řazeny chronologicky – má tedy hybridní povahu. Některé ze zmíněných jedenácti kapitol jsou založeny na shromážděných a archivovaných dobových dokumentech, jiné jsou výsledkem rešerší časopiseckých a knižních textů nebo rozhovorů napříč zkoumaným obdobím. Do antologie byly zařazeny dopisy, petice, veřejné výzvy, básně a programové texty, přepisy přednášek a rozhovorů, úvody k výstavním katalogům, kritické eseje a konečně také filozofické, teoretické a vědecké studie z architektury i příbuzných disciplín. Širší kontext doplňují texty zahraničních autorů, z nichž česká a slovenská diskuse o architektuře čerpala inspiraci. Vybrané texty pluralizují dobové myšlení jeho problematizací, poukazy na problémy, problémovost i skutečnou problematičnost uvažování o architektuře v postsocialistické době a kulturním kontextu.

Antologie vznikala v rámci výzkumu českého umění období postsocialistické transformace (1980-2005) na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU v Praze a navazuje na antologii České umění 1980-2010. Texty a dokumenty (VVP AVU, Praha 2011).

Kniha bude k dostání v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz nebo na VVP AVU.

 » Obsah

Další novinky

VVP AVU 2014