České umění 1980–2010. Texty a dokumenty

2011 / Antologie textů a dokumentů k českému umění od 80. let 20. století do současnosti se soustřeďuje na formativní momenty a procesy nedávné doby.

Obálka

Obálka

vydalo VVP AVU, 2011
Jiří Ševčík, Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová a Dagmar Svatošová (eds.), Praha 2011, 980 s.

Antologie České umění 1980-2010. Texty a dokumenty se soustřeďuje na formativní momenty a procesy nedávné doby. Zkoumanou periodu poznamenalo několik významných dějinotvorných předělů, jež proměnily nejen uměleckou formu a výtvarný jazyk českého umění, ale i pojetí kultury a společnosti. Vybrané texty a dokumenty jsou uspořádány do jedenácti tematických kapitol, které poukazují na jevy dobové diskuse i dlouhodobé tendence vytvářející na české výtvarné scéně určité názorové napětí. Jsou zastoupeny manifestační a programové texty, teoretické a kritické eseje, úvody k výstavním katalogům i některé úvahy umělců. Oblast výtvarného umění dále rámují studie z filozofie, sociologie, historie a politologie, které vytvářejí důležité kontextuální pozadí. Doplňují je texty zahraničních kritiků a teoretiků umění. Textovou část antologie doprovází rozsáhlá chronologie zachycující významné události domácího uměleckého provozu, dobové kulturní politiky a politické historie celého období. Antologie jako svého druhu konstruovaná historie českého výtvarného umění předkládá čtenáři jednu z možných variant, jak číst transformační kulturně-společenské procesy let 1980-2010. Navazuje na předchozí publikaci připravenou VVP AVU – České umění 1938-1989. Programy, kritické texty, dokumenty (Academia, Praha 2001) a její německou verzi Utopien & Konflikte. Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989 (Hatje Cantz, Ostfildern 2007).

Kniha bude k dostání v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz nebo na VVP AVU.

Obsah

Video: Představení knihy v pořadu Knižní svět (iVysílání ČT)

Recenze na antologii, www.iliteratura.cz

Další novinky

VVP AVU 2014