CO14 2003–2005

2010 / Publikace zahrnuje přednášky a veřejné prezentace vybraných umělců, uměleckých skupin a iniciativ, kurátorů i kritiků umění.

Obálka

Obálka

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných mění v Praze vydává publikaci CO14 2003 – 2005 v rámci řešení výzkumného projektu České umění v období post-socialistické transformace (1980 – 2005).

Publikace zahrnuje přednášky a veřejné prezentace vybraných umělců, uměleckých skupin a iniciativ, kurátorů i kritiků umění. Tříletý cyklus těchto akcí se konal sice na akademické půdě Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nicméně záměrně mimo zavedené instituce uměleckého provozu.

Ačkoli v úvodním textu organizátoři přednášek hovoří o publikaci jako o ne zcela utříděném souboru dokumentů, má jasnou strukturu a představuje rozsáhlou databázi myšlenek a informací, která může významně posloužit interpretaci umění 90. let 20. století a prvního desetiletí 21. století. Zahrnuje především české umělce, kteří provedli významný obrat v umění po postmoderním období 80. let 20. století a kteří touto proměnou otevřeli prostor pro nejmladší generaci současnosti.

Publikace obsahuje autorské texty, vybrané kritiky a kurátorské texty, obrazovou dokumentaci i odpovědi na anketu. Textová část je už dnes cenným archivem včetně obhajob diplomních prací, v nichž se často objevuje jedna z prvních formulací vlastního autorského přístupu. Anketa, jejíž otázky byly upravovány důsledně pro každou osobnost umělce, je pak samostatnou součástí publikace. Patří bezpochyby k nejrozsáhlejším projektům tohoto druhu, které byly v oblasti výtvarného umění u nás uskutečněny. Představuje samostatný soubor názorů a postojů reprezentativního vzorku umělců generace 90. let 20. století.

V obrazové části se podařilo vytvořit z autorských dokumentů archiv kolektivních a individuálních výstav, reprodukcí uměleckých děl a prostředí uměleckých ateliérů, který obsahuje velké množství dosud neznámých a nepublikovaných obrazů.

Kniha bude k dostání v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz nebo na VVP AVU.

Další novinky

VVP AVU 2014