Jan Zálešák, Umění spolupráce

2011 / Čtvrtý svazek Edice VVP AVU, vydaný ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně.

Obálka

Obálka

Čtvrtý svazek Edice VVP se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskurzu o umění spolupráce; druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění. Přehledová část knihy je doplněna trojicí případových studií, zaměřených na vybrané umělecké projekty (Nic tam není Kateřiny Šedé, My skupiny Rafani a Figura a pozadí Jespera Alvaera a Isabely Grosseové), které svou uměleckou hodnotou a komplexností představují vhodné východisko pro komparativní analýzu.

Úvod

Úvod

Obsah

Obsah

Kniha bude k dostání ve vybraných knihkupectvích, v internetovém knihkupectví www.kosmas.cz nebo na VVP AVU.

Další novinky

VVP AVU 2014