Mikuláš Medek. Uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění?

2002 / Sborník z mezinárodního sympozia k dílu a osobnosti Mikuláše Medka.

V říjnu 2002 Vědecko-výzkumné pracoviště AVU vydalo sborník mezinárodního sympozia k dílu a osobnosti Mikuláše Medka, které uspořádalo ve spolupráci s Galerií Rudolfinum na Akademii výtvarných umění 21. května 2002 jako součást doprovodných programů k umělcově retrospektivní výstavě (Galerie Rudolfinum, 25.4.-18.8.2002).

Obálka

Obálka

Sympozium i vydání sborníku bylo podpořeno grantem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu dlouhodobých výzkumných záměrů posílení výzkumu a vývoje na vysokých školách.

Sborník uvádí referáty sympozia v pořadí, ve kterém byly předneseny, a připojuje k nim text Jany Šmejkalové, jenž byl nejvýše oceněn v soutěži vypsané Galerií Rudolfinum a Lidovými novinami. Texty ze sympozia jsou dále doplněny zkráceným záznamem z diskuse a výběrovou bibliografií Mikuláše Medka, kterou sestavila Dagmar Dušková ve spolupráci s Antonínem Hartmannem, Polanou Bregantovou, Evou Krátkou a Zuzanou Fořtovou.

Obsah

Obsah

Sborník Mikuláš Medek – uzavřený problém nebo aktuální fenomén českého umění? je dalším významným badatelským příspěvkem ke studiu českého poválečného umění.

Sborník si můžete zakoupit ve VVP AVU.

Další novinky

VVP AVU 2014