Sešit

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. více o Sešitu

 

Call for papers

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny přijímá abstrakty příspěvků pro tematické číslo k tématu Médium výstavy v umění 20. a 21. století. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je do 18. září 2017. Uzávěrka pro zaslání vypracovaných studií do 31. prosince 2017

Call for papers

 

Aktuální číslo: 2016 / Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny 21

 

Archiv

Archiv starších čísel Sešitu s možností stažení vybraných článků.

Další novinky

VVP AVU 2014