Sympozia

Důsledky konceptualismu

2011 / Konference reflektující historický odkaz konceptualismu 60. a 70. let v současné teorii umění a umělecké praxi.

Kulturní politika a vizuální umění

2010 / Konference teoretické reflexe a kritického zhodnocení současného vztahu mezi kulturními institucemi zprostředkujícími současné výtvarné umění, veřejností a státem.

Pozvánka

Alén Diviš. Paralelní historie

2005 / Diskusní seminář k dílu a osobnosti Aléna Diviše u příležitosti umělcovy retrospektivní výstavy (Galerie Rudolfinum, 10. 2. – 24. 4. 2005).

Pozvánka

Absence a translokace

1999 / Mezinárodní sympozium o nových médiích a jejich historii v zemích někdejšího Východního bloku doprovázející výstavu Translocation/New Media Art (Generali Foundation, Vídeň, 27. 1. – 11. 4. 1999).

Další novinky

VVP AVU 2014