Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Aleš Záboj - #2/11 - Karel Rechlík


Videosérie Zlevněné zboží

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Aleš Záboj

KLASIFIKACE

Zařazení: dokumentace -

DATACE

Datum vzniku: 1987

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Malíř Karel Rechlík (* 1. 3. 1950 v Brně) studoval soukromě malbu v letech 1962-1967 u M. Šimkové-Elgrové. Od roku 1968 do roku 1973 byl posluchačem dějin umění a filozofie na Filozofické fakultě UJEP (dnes MU) v Brně. Věnuje se jak výtvarné, tak teoretické a publikační činnosti (např. autorská spoluúčast na publikaci Nové kostely a kaple z konce 20. století v České republice). V letech 1993-1998 byl ředitelem Diecézního muzea v Brně a od roku 1990 členem Biskupského poradního sboru pro umění v Brně a členem řady domácích a zahraničních odborných organizací se zaměřením na křesťanské umění. Vytváří také skleněné vitráže a jiné realizace v architektuře (bazilika Nanebevzetí Panny Marie v Brně, kostel sv. Jakuba v Brně, kostel v Trenčíně, smuteční obřadní síň v Brně – Židenicích, vitráž pro brněnské letiště atd.). Jeho malířská tvorba, která se vyznačuje přesnou anatomií figur, má od konce 60. let blízko k surrealismu, který je definitivně vytěsněn v letech 1972-73 zvýrazněnou barevností. Od roku 1970 se rozhodujícím tématem stává stav lidské psychiky, od poloviny 70. let řeší otázky náboženství a víry. Trvalým rysem Rechlíkovy tvorby je monumentální cítění. Vystavoval samostatně a kolektivně doma i v zahraničí.

Archiv Aleše Záboje, viz http://vvp.avu.cz/idatum/search/instituce-179


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014