Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Jakub Nepraš - Auras of Communication


documentation - EXPO

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Jakub Nepraš

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart -

DATACE

Datum vzniku: 2010

PARAMETRY

Stopáž: 00:01:06
Zvuk: Se zvukem

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Technique: Videosculpture
10 minutes loop, 350 x 350 x 150 cm

Zdánlivě osamocené ostrovy civilizace jsou úzce provázány a komunikují mezi sebou. Mnoho věcí nese kolem sebe nabité náboje plné záhadných emocí a jiných informací, které nejsou viditelné pouhým okem. Mohou to být i aury, jejichž existence je i prokázána a dokonce i měřitelná hlavně kolem živých bytostí.

Dynamické avšak nehybné asambláže z hraček na povrchu objektů stylizují současnou společnost. Tvoří shluky podobné planetám, městům nebo výsek úzce provázané atomární struktury. Vcelku ukazují principy nebo vztahy, které okolo nás nejsou na první pohled patrné, ale víme nebo cítíme, že mají důležitou funkci. Příkladem je třeba otázka přítomnosti většinové černé hmoty ve vesmíru nebo například „neprobádaný“ sklad informací v DNA kodu, jež zdánlivě nemá funkci. Avšak síla myšlenky člověka hraje také obrovskou roli ve výsledném spletitém celku přírodních vztahů. Vysílané myšlenky, emoce a jiné energie se ve společenství mísí, reagují v tomto kolektivním vědomí a následně se bumerangově vrací .

Pro podprahovou komunikaci je v instalaci záměrně použita symbolika znakové řeči. Šíří se ze zpožděním jako v přírodě. Každá putující vlna představuje jedno slovo, které se váže k danému tématu.


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014