Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Miloš Šejn - Na Vrcholu - Zebín

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Miloš Šejn

KLASIFIKACE

Zařazení: dokumentace -

DATACE

Datum vzniku: 10.9.1988

PARAMETRY

Stopáž: 00:07:11
Zvuk: Se zvukem

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Pracovní kompilace zahrnující dílo: České akční umění: Filmy a videa 1956-1989, Edice VIDA 5, VVP AVU, 2015
Příloha k publikaci díla: booklet CZ + EN

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Realizace filmu: Radek Schovánek
Autorský sestřih z roku 2009
Digitalizace VHS se zvukem

Převzatý text o díle: Film z roku 1988 zachytil jednu z Šejnových procesuálních kreseb, které metodou frotáže zaznamenávají vrchol Zebína. Šejn ke kresbě využívá hlínu a rostliny přímo z tohoto konkrétního místa, a tak ho obtiskuje na papír v jeho celistvosti. Na kopci Zebín v Jičínské pahorkatině Miloš Šejn realizoval v 80. letech řadu svých prací. Z lomu na Zebíně například dlouhodobě pozoroval a fotografoval pohyb Měsíce a Slunce – tak vznikly cykly Zebín a Měsíc (1982) a Zebín a Slunce (1983). V roce 1983 zde uskutečnil performanci Padající Slunce, při níž kolem sebe točil hořící pochodní obrácen čelem k zapadajícímu Slunci a zády k vycházejícímu Měsíci. Tento působivý rituál zachytil na fotografickém záběru s desetiminutovou expozicí, na kterém se kromě vibrujícího kola, v jehož pozadí se rýsuje autorovo tělo, objevil i pohyb Večernice. Na Zebíně vznikla také autorská kniha Dvěma kameny na vrcholu Zebína (1983). Videodokumentace akce Na vrcholu – Zebín je kratší verzí původního půlhodinového záznamu na VHS; autor ji sestříhal v roce 2009 z digitalizovaných materiálů.
Zdroj textu: České akční umění: Filmy a videa 1956-1989, Edice VIDA 5, VVP AVU, 2015
Autor textu: Pavlína Morganová, Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Artlist #1: Záznam v Artlistu


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014