Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Václav Hájek - Rosa rosarum. Metaforika růžové barvy v masové kultuře a umění

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Václav Hájek
Další autoři: VVP AVU, Terezie Nekvindová

KLASIFIKACE

Zařazení: dokumentace -

DATACE

Datum vzniku: 4.5.2011

PARAMETRY

Stopáž: 01:35:16
Zvuk: Se zvukem


VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Audiovizuální vysílání (TV, rozhlas): ČT24
Link: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000006-stredy-na-avu/210251000070015-vaclav-hajek-rosa-rosarum/

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Z cyklu přednášek Středy na AVU (pořádá VVP AVU / Terezie Nekvindová). Natočeno a vysíláno Českou televizí.

Převzatý text o díle: V současnosti se růžová asi nejběžněji v obecném povědomí spojuje s určitými genderovými významy, které ústí třeba v tzv. pink advertising apod. Mimo to je však nepřehlédnutelný nárůst využití růžové v různých oblastech módy, designu, reklamy či stylu obecně, kde už nehraje roli genderová souvislost, ale obecně vnímaný podtext citovosti, emocionality, určitého změkčení, otupení kontrastů atd. Význam a využití růžové lze sledovat historicky (od rokoka, přes symbolismus atd.) či jako narační prostředek či symptom stylové polohy (význam ve farmaceutickém průmyslu apod.). Pozoruhodné je jisté vytrácení růžové z oblasti volného umění, kde jsme se s ní ještě před pár lety mohli často setkat jakožto s barevnou stopou posunů koncepcí artefaktu. Pochodeň růžové v širokém dosahu převzal od volného umění grafický design, reklama, lifestyle. Růžovou barvu ze všech stran prozkoumá historik umění Václav Hájek, který přednáší na FHS UK v Praze a na FAVU VUT v Brně.
http://vvp.avu.cz/aktivity/prednasky/leto2011
Zdroj textu: VVP AVU
__________________


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014