Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Anna Balážová - Něco v obraze

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Anna Balážová

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart

DATACE

Datum vzniku: 2012

SPOLUPRACOVALI A ÚČINKOVALI

Dále spolupracovali: Katarína Hládeková, Anna Balážová

PARAMETRY

Stopáž: 00:04:47
Zvuk: Se zvukem

Rozlišení: HD

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: Fotograf Gallery, Praha, 1.7.—17.8.2012
Link: http://vimeo.com/41038107

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Převzatý text o díle: „I přesto, že se práce nazývá Něco v obraze, snaží se poukázat na to, co je vlastně mimo, vně obrazu“, napsala o své audiovizuální sestavě autorka Anna Balážová. Pokusme si to představit jako filmovou obdobu snahy prvních letců odpoutat se od země, onoho heroického hopkání – na dobových filmových záznamech dnes neprávem působícího komicky, nadále ovšem poukazujícího na konkrétní hranici, kdy se skok změní v let. Ze stejného důvodu jsem jako dítě rád skákal do dálky, kvůli krátkému okamžiku přesvědčivého odpoutání. Projekce Něco v obraze je sestavou krátkých sekvencí, paralelně probíhajících obrazů a zvuků. Mladá brněnská umělkyně Anna Balážová (1987) nechává obrazy ke zvukům přibližovat, splývat je, nebo naopak volí odstup, podtrhující vzájemnou nesounáležitost. Záběry detailů reality, útržky animací a studiově vytvořených prostředí (krajin), kousky šeptaného rozhovoru – jakéhosi praktického dohadování o technických podmínkách natáčení, klapot pevných podrážek o podlahu i neidentifikovatelné ruchy skládá s jistotou v jejich asociativní účin. Nejednoznačnost hierarchií a vazeb je letem po mezi vzájemných gravitací a jejich překonáním, mezi tím, co vidíme a co slyšíme, mezi tím, co si vnímáme a co si představujeme. Co zde je působí obdobnou silou jako to, o čem víme, že zde není. Působivosti své práce Balážová dosahuje mimimem prostředků a navzdory jisté neuchopitelnosti celku (nikde žádný střed, pevný bod, vyústění) vytváří poetický vizuální esej o jemných sítích mezi zobrazovaným a zobrazováním a roli lidské mysli v procesu zobrazování i recepce. Většina záběrů z Něco v obraze vznikla kvůli animovanému filmu Půda, pevná je, který Balážová připravuje od loňského roku spolu s Katarínou Hládekovou. V něm bude příběh nerušeně plynout, jeden obraz skládat za druhým v kauzální řetězec a všechno vzadu od objektivu kamery bude vytěsněno. Podobně jako u instalací, fotografií a objektů, ve kterých Balážová s Hládekovou transponují zkušenost se stavbami prostředí pro animovaný film v autonomní galerijní artefakty, je Balážové Něco v obraze autorskou proměnou pracovního a odpadového materiálu z Půda, pevná je ve svébytný audiovizuální útvar, jehož imaginativní obraznost je protkána fragmentárními referencemi k procesu práce, filmařským a animačním postupům. V jistém smyslu je předběžným převrácením (inverzí) pravidel, která jsou zamýšlena pro ještě neexistující dílo.
Zdroj textu: http://www.fotografgallery.cz/vystavy/2012/07/anna-balazova/
Autor textu: Jiří Ptáček
__________________


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014