Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Kryštof Pešek - Dokumat / Documat

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Kryštof Pešek

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart

DATACE

Datum vzniku: 2007

PARAMETRY

Stopáž: 00:05:00
Zvuk: Se zvukem
Jazyk popisků: CZ, EN

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: 4+4 dny v pohybu
Pracovní kompilace zahrnující dílo: Počátkem může být nula
Příloha k publikaci díla: booklet CZ/EN

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Zařazeno do kompilace Počátkem může být nula (editorky T. Nekvindová, S. Sobotovičová), tematizující prostor, architekturu a urbanismus, vydané v roce 2011 Vědecko-výzkumným pracovištěm AVU ve spolupráci s nakladatelstvím Divus. Pásmo bylo promítnuto v premiéře na festivalu 4+4 dny v pohybu 18. 10. 2010 (Praha, ÚLUV, Národní 36).
Kompilace Počátkem může být nula je prvním dílem edice VIDA, založené pro vydávání výběrů z videoarchivu VVP AVU.

Převzatý text o díle: Kryštof Pešek nechává kameru ovládat zařízením reagujícím na podněty z okolí. Proto se - jak uvádí v závěrečném komentáři k práci - za autora nepovažuje. Snímek zaujme tím, čemu se marně snaží vyhnout, pokus o „anti-režii" totiž nutně selhává - východisko se určit musí, i absence je výpověď a i odstup může být krásný. Tento studentský snímek vznikl pod pedagogickým vedením Víta Janečka. Použito s laskavým svolením FAMU.
Zdroj textu: Edice VIDA 1, VVP AVU, 2011
Autor textu: Terezie Nekvindová, Sláva Sobotovičová
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Mediabáze #1: Záznam v Mediabaze.cz


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014