Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Kamila Ženatá - Hora

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Kamila Ženatá

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart

DATACE

Datum vzniku: 2007

PARAMETRY

Stopáž: 00:05:37
Zvuk: Se zvukem

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze, Výstavní síň Mánes, 2007 (Kamila Ženatá: Learn to Stand on One Leg, Mánes Gallery, 2007)
Příloha k publikaci díla: Katalog / Catalogue

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Video prezentováno na výstavě Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze, Výstavní síň Mánes, 1.9.2007 - 30.9.2007, Kurátorka: Milena Slavická.

Související videa: Nebe, Země, Voda, Oheň, Hrom, Vítr, Jezero.

Převzatý text o díle: Osm symbolů Knihy proměn, osm otázek, osm odpovědí - rozhovor Mileny Slavické s Kamilou Ženatou:
M.S.: Hora představuje zastavení, znehybnění, je to činnost v klidu. Hora je obrazem meditace, je stavem, kdy umlká vše vnější a probouzí se vnitřní.
K.Ž.: Horu jsem potřebovala zažít. Stát na ní, vedle ní a nebo pod ní. Vždycky je to nějaké podstatné měřítko a oči mění úhel pohledu. Kdysi jsem zůstala sama v jedné hodně vysoko položené vesničce v Savojských Alpách a zažívala jsem směs úžasu, ale i děsu, nádhery, ale i pokory, protože vrcholky hor byly po většinu dne skryté v oblacích, ale ani krajina pod horami nebyla vidět, protože se topila také v oblacích. Byl to zvláštní stav meziprostoru a mezičasu. Myslím si, že by hora mohla být obrazem toho, čemu se říká lidský úděl?

Zdroj textu: Ženatá, Kamila. Kamila Ženatá : Nauč se stát na jedné noze : obrazy, videoart, paintings. 1. vyd. Nakladatelství Houdek, 2007. 115 s. ISBN 978-80-239-9565-7
Autor textu: Milena Slavická
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Artlist #1: Záznam v Artlistu


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014