Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Kamila Ženatá - Země

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Kamila Ženatá

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart

DATACE

Datum vzniku: 2007

PARAMETRY

Stopáž: 00:06:09
Zvuk: Se zvukem

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze, Výstavní síň Mánes, 2007 (Kamila Ženatá: Learn to Stand on One Leg, Mánes Gallery, 2007)
Příloha k publikaci díla: Katalog / Catalogue

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Video z výstavy Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze, Výstavní síň Mánes, 1.9.2007 - 30.9.2007, Kurátorka: Milena Slavická.

Související videa: Hora, Nebe, Voda, Oheň, Hrom, Vítr, Jezero.

Převzatý text o díle: Osm symbolů Knihy proměn, osm otázek, osm odpovědí - rozhovor Mileny Slavické s Kamilou Ženatou:
M.S.: Země napomáhá dosáhnout tvořivosti. Je poddajná, přizpůsobivá, pokorně přijímající. Je principem jin uskutečněným silou země.
K.Ž.: Země je život, tělo, vnímání. Nebem a zemí v různých všelijakých možných variantách jsem se už zabývala, je to nikdy nevyčerpatelné téma, koncept v roce tuším devadesátým devátým se jmenoval "Nebe ze mě". Země je máma. Nebe je táta. Usmířit je v sobě, úkol na celý život. Takhle by se to taky dalo nazvat.
Zdroj textu: Ženatá, Kamila. Kamila Ženatá: Nauč se stát na jedné noze: obrazy, videoart, paintings. 1. vyd. Nakladatelství Houdek, 2007. 115 s. ISBN 978-80-239-9565-7
Autor textu: Milena Slavická
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Artlist #1: Záznam v Artlistu


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014