Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Kamila Ženatá - Stíny II


Prádlo

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Kamila Ženatá

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart -

DATACE

Datum vzniku: 2013

PARAMETRY

Stopáž: 00:06:53
Zvuk: Beze zvuku


VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: Ženský dvůr, Centrum současného umění DOX, 7.6.-26.8.2013; Památník Terezín - Malá pevnost, 1.5.-26.8.2013 (The Women's Yard, DOX Centre for Contemporary Art, 7.6.-26.8. 2013; Terezín Memorial - Small Fortress, 1.5.-26.8.2013)
Příloha k publikaci díla: Katalog / Catalogue

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Video bylo součástí instalace "Prádlo" na dvojvýstavě instalované v terezínské Malé pevnosti a v DOXu.

Instalace zahrnovala další dvě videa: Stíny I. a Stíny III.

Katalog: Ženatá, Kamila a Milan Ohnisko. Ženský dvůr / The Women’s Yard. 1. vyd. Praha: Schrödingerova kočka, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-260-3864-1

Převzatý text o díle: Autorka pracuje se surově znějícími pojmy jako transgenerační přenos traumatu, vytěsňování bolesti nebo s prvky prožívané osamělosti mezi lidmi. Instalaci staví na paradoxu prostředí a nabízeného obsahu, kontrastu tmy a světla, něžnosti a krutosti. Dějovou linku naznačuje v jednotlivých zastaveních - v celách vězení a "pokojích" galerie. Zhmotňuje konkrétní obrazy naší existence: všude přítomné prádlo jako mnohovrstevnatý symbol živého dění proměňuje v symbol ztuhlosti života, tedy do metafory úzkosti, která brání radostnému prožívání. Šedý pokoj sestavuje v tichu zastaveného času, vzpomínek a ztrát.
Zdroj textu: Centrum současného umění DOX
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Artlist #1: Záznam v Artlistu


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014