Videoarchiv

Videoarchiv


>> zpět

Kamila Ženatá - Tanečnice

AUTORSTVÍ

Rovnocenné spoluautorství: Kamila Ženatá

KLASIFIKACE

Zařazení: film/videoart

DATACE

Datum vzniku: 2011

PARAMETRY

Stopáž: 00:10:13
Zvuk: Beze zvuku

VYSTAVENÍ, ZVEŘEJNĚNÍ, ŠÍŘENÍ

Vystaveno / Prezentováno: Roll Over All / Roll All Over, Lilith, Prádelna Bohnice, prostor pro aktuální umění, 8.9.2011 - 30.10.2011, Kurátorka: Silvie Šeborová
Příloha k publikaci díla: Katalog CZ

POZNÁMKY A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: Animovaný film byl součástí instalace Roll Over All. Instalace zahrnovala deset videí: Magician, Lovers, Empress, Priest, Pilgrim, Devil, Princess, Lilith, Universum, Death.

Katalog: Ženatá, Kamila. Kamila Ženatá: Roll Over All: Roll All Over / Roll All Over: Lilith. 1. vyd. Praha, 2011. 83 s. ISBN: 978-80-260-0298-7

Převzatý text o díle: Projekt Kamily Ženaté Roll Over All je metaforou života, jehož základním prvkem je rotující pohyb. Aby se Ženaté podařilo toto téma vyjádřit, zvolila si deset zástupných archetypálních charakterů (Mág, Zamilovaní, Císařovna, Velekněz, Poutník, Ďábel, Velekněžka, Lilith, Vesmír, Smrt), které podle dané filosofie tvoří součást života všech jedinců. Jejich jednotlivé charaktery se staly základní osou pro deset videí první části celku Roll Over All: Roll All Over. Každou z postav představuje jeden video záznam, který má svůj rytmus a podle svých principů analyzuje danou postavu. Jednu z těchto postav − Lilith − rozpracovala Kamila Ženatá pomocí maleb, animací a projekcí do dalšího celku, který tvoří volnou součást cyklu Roll Over All.
Autor textu: Silvie Šeborová
__________________

INFORMACE V PARTNERSKÝCH DATABÁZÍCH

Artlist #1: Záznam v Artlistu


Nahlásit chybu v tomto záznamu

Další novinky

VVP AVU 2014