Výstavy

VVP AVU kromě své vědecko-výzkumné, publikační a pedagogické činnosti realizuje výstavy českého moderního a současného umění.

Translocation / New Media Art

1999 / Generali Foundation, Vídeň, 27.1. – 11.4.1999
Česká část realizována ve spolupráci s VVP AVU.
Kolektivní výstava sbírek samizdatových dokumentů jako autentických záznamů o umělecké scéně východní Evropy.

2. stránka z celkem 212

Další novinky

VVP AVU 2014