1. místo Odborná literatura NČKR 2020 – Cena Ministerstva kultury.

Výstava jako médium. České umění 1957-1999. Pavlína Morganová – Terezie Nekvindová – Dagmar Svatošová

foto_Thyn_01

Toto dílo (1 036 stran!) je vyústěním dlouholeté badatelské činnosti navazující na projekty Vědecko‑výzkumného pracoviště AVU (VVP AVU). Je první významnou publikací, která se pokouší nahlédnout dějiny českého umění 2. poloviny 20. století na pozadí vybraných přelomových výstav. Stěžejní koncepcí knihy je mapování typologie výstav sledovaného umění – proměny formátu vystavování, jejich tvůrců a organizátorů. U této publikace nelze odhlédnout od obsahu a struktury knihy coby hlavního faktoru, který je určující pro její výslednou formu a grafickou podobu. Adéla Svobodová prokázala svoji profesionalitu a zkušenost tím, s jakou přesvědčivostí a lehkostí dokázala graficky „roztřídit“ takové penzum informací a obrazového materiálu do podoby, při které se čtenář s chutí začte do odborných textů na uměnovědné téma, a přitom neztrácí pozornost ani chuť listovat dál… Publikace si své první místo právem zaslouží.

Karel Štědrý
člen výtvarné komise soutěže NČKR

více o knize

Další novinky

VVP AVU je centrem základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy.

Více o VVP AVU

Sešit

Více o sešitu

VIDEOARCHIV

Sbírka českého videoartu od 80. let do současnosti, která je prezenčně k dispozici ve VVP AVU.

Rozšířené vyhledávání

BIBLIOBÁZE

Internetová databáze bibliografických údajů jako praktická a přehledná vstupní informace pro studium dějin české vizuální kultury druhé poloviny 20. století.

Rozšířené vyhledávání
VVP AVU 2014