Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949–1999

Aspekte/Positionen. 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949–1999

1999-2000 / Muzeum moderního umění, Vídeň, 18. 12. 1999 – 27. 2. 2000.
Česká část realizována ve spolupráci s VVP AVU.
Komplexní výstava rozsáhle mapující výtvarnou scénu středoevropského umění let 1949–1999.

Plakát

Plakát

Výstava pořádaná Muzeem moderního umění ve Vídni za široké účasti mezinárodních kurátorů a historiků umění byla projektem odkrývajícím významné vývojové akcenty a pozice středoevropského výtvarného umění od roku 1949. Výstava zahrnula Polsko, Maďarsko, České země, Slovensko, Rakousko a země bývalé Jugoslávie s cílem rehabilitovat specifické hodnoty umění tzv. střední Evropy, objasnit jeho kontext a otevřít možnosti jeho širšího zastoupení v dějinách moderního umění, kde je tato oblast nejen dosud málo známa, ale také odsunovaná do periferní polohy. Pro realizaci výstavy a katalogu VVP AVU poskytlo materiály ze svého archivu a při výběru české reprezentace využilo výsledků výzkumu českého poválečného umění. Reprízy výstavy se uskutečnily v Ludwig Museum Budapest, Museu moderního umění v Barceloně a v Southamptonu.