Sembion 1.1.2 Sublightecture of the binary sperm / HCCI interativní instalace

Sembion 1.1.2 Sublightecture of the binary sperm / HCCI interativní instalace

2004-2005 / prezentace projektu na výstavě Algorithmic Revolution. On the History of Interactive Art, ZKM, Karlsruhe (31. 10. 2004 – říjen 2005), Federico Díaz, E-area a VVP AVU
Interaktivní instalace týmu E-area na významné mezinárodní výstavě v ZKM.

Pozvánka

Pozvánka

Na výstavě Algorithmic Revolution v Centru umění a médií v německém ZKM Karlsruhe bude poprvé představen projekt Federica Díaze a týmu jeho spolupracovníků E-area, který vzniká ve spolupráci s VVP AVU. Projekt pracuje s obsahem anglického překladu antologie České umění 1938 – 1989 /programy/kritické texty/dokumenty/, vydané česky v širší verzi v roce 2001. Sembion 1.1.2 je interaktivní instalace, v níž se generují formy z textu, konkrétně z databáze, vytvořené na základě obsahu anglické antologie. Její text byl v počítačovém programu morfologicky a syntakticky analyzován – do podoby slovníku (celá slova) i do soupisu znaků (písmen) a frekvence jejich použití. V interaktivní instalaci je pak možné s textem dále manipulovat, vytvářet nová spojení a významové vazby. Každý z diváků může aktivovat svým pohybem, dotekem, hlasem, či barevným impulsem novou konfiguraci textu a zároveň vymodelovat analogickou 3D formu a zvukový ekvivalent.

sembion-06

Na podobném principu bude fungovat i další projekt, chystaný ve spolupráci VVP AVU a E-area, v němž bude textovým podkladem kniha Karla Malicha Od tenkrát do teď tenkrát. Spolu s dalšími dvěma částmi bude tato interaktivní instalace součástí projektu, jímž VVP AVU participuje na projektu GRAVITY, a jehož cílem je dokumentace, reaktualizace a reinterpretace díla Karla Malicha.

sembion-02

Odkaz: Článek v časopisu e-ARCHITEKT

Sembion 1.1.2 / interaktivní HCCI instalace, 2004
E-area tým: Federico Díaz /idea; Zsolt Trencsenyi /softwarová kompilace; Martin Ličko /specialista na software a 3D; Petr Špiller /semantický analyzátor; Marek Růžička /architekt; Stanislav Uchytil /net engine; David Kořínek /fss.mu; Jiří Zhoř /architekt
Ve spolupráci s:
Marcela Lopatková a Jan Hajič /Institut formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulta UK (ufal.mff.cuni.cz)
Zdeněk Zemánek /SYSCAE=SLS model (www.syscae.cz)
CONNEXOR / software (www.connexor.com)

sembion-03 sembion-04 sembion-05 sembion-07 sembion-08 sembion-priprava

Sembion 1.1.2 / Sublightecture of the binary sperm / HCCI interativní instalace

Text: E-area, Praha 2004

Sembion 1.1.2. je program, který na základě sémantické analýzy textu generuje formy. Text má tří vrstvy: Databáze, internet a slova člověka, která pomocí tzv. voice recognition dávají impuls k vyhledávání a generování vícerozměrných forem. Sembion je překladem textu do vícerozměrné tekuté formy.

Software Sembion a sensorické vstupy návštěvníků tyto tekuté formy vizualizují do tzv. metablobů. Senzory se snaží zachytit co nejvíce intuitivních podnětů, které mohou napovídat o emocionálním stavu návštěvníka. Sembion se snaží rozlišovat různé přístupy jednotlivých návštěvníků, pamatovat si a učit se/HCCI/. Sembion je intuitivním nástrojem pro sublightecture.

V roce 1994 jsme poprvé začali k modelování interaktivních objektů používat 3D prostředí Metablobs. V programu Explore společnosti TDI vznikaly první tekuté formy a lidi pracující na počítačích Silicon Graphics se začali prezentovat jako skupina později nazvaná laboratoř E-area. V letošním roce pokračujeme v projektu Sembion.

Vyvíjíme systém s unikátní kompilací senzorů detekující světlo, pohyb, zvuk, slova, teplotu, radiové vlny, síťová data, vlhkost, chemické složení vzduchu a náš psychický stav. Senzory jsou našimi prodlouženými smysly tam, kde jsou lidské omezeny. Digitální technologie jsou jiným způsobem navrženy a díky své materializaci dokážou tyto procesy zprostředkovat a vizualizovat. Data vytvářejí binární kód, který je základem pro samogenerující se umělý HCCI anorganismus, který simuluje jak sociální strukturu, naše myšlenky, emoce, ale i tekutou podstatu biourbanismu. Sembion je provázaný s matrixem, který většinou smysly nevnímáme. Proces vzniku jsme nazvali subligtecture.

Sembion je vícerozměrný tvar. Mohu zoomovat a pohybovat rukou v různých osách a dostávat se tak na hranici slyšitelnosti jednotlivých písmen=metablobů. Slyšíme všechna slova najednou případně jednotlivá nebo jen písmeno. Slova jsou vybírána podle frekvenční a spektrální analýzy hlasu návštěvníka. Podle toho roste a generuje se nová forma a text – Granularní syntéza.

Dalším vývojovým článkem je interface www.sembion.net. Binární forum tvarů, kde je možné k „matce“ na server ukládat jednotlivé evoluční formy zvuků a textu, které mají vliv na růst tekuté formy Sembionu.

Tekuté vyvíjející se formy jsou také paralelně zhmotněny do objektu pomocí tzv. metody Selective Laser Sintering/ SLS, která je jednou z technologií (metod) Rapid Prototyping, pracujících na bázi spékání termoplastického práškového média laserovým paprskem. Na výstavě Algorithmic Revolution v ZKM je prezentován jeden fyzicky biomorfní 3D SLS model.

Sembion vzniká bez doteku lidské ruky.

sembion-09

E-area
……. je „Think Tankem“, uměleckým sdružením a v ČR ojedinělou mediální laboratoří. Od roku 1994 přirozeným způsobem pomáhá rozvíjet oblast nových směrů interaktivních medií ve výtvarném umění.
E-area se důsledně snaží technologie polidšťovat a prezentovat je přirozeným způsobem tak, aby každý mohl intuitivně bez technických bariér komunikovat s instalací bez ohledu na sofistikovanost jejích softwarů a technologií.

Projekty skupiny E-area se realizují za podpory společností Silicon Graphics, Accenture, Intel, 3M, Global Telecomunication Systems, Electricity de France, United Parcel Service, ale i organizací jako např. Mairie de Paris, Paris Musée, Royal Institut of British Architecture či Ministerstva kultury, Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a VVP AVU.