Sembion v ICA Gallery, Londýn

Sembion v ICA Gallery, Londýn

2005 / Další prezentace projektu v Institute of Contemporary Arts, London (UK), 28. 2. – 6. 3. 2005. Federico Díaz, E-area a VVP AVU.

Pozvánka

Pozvánka

Kromě prezentace projektu Sembion 1.1.2/ Sublightecture of the binary sperm ve své přípravné fázi na výstavě Algorithmic Revolution. On the History of Interactive Art v ZKM Karlsruhe, se již skutečná interaktivní HCCI instalace Federica Díaze a týmu jeho spolupracovníků E-area, který vzniká ve spolupráci s VVP AVU, představí v prostorách ICA Gallery v Londýně.

Instalace projektu v ICA

Instalace projektu v ICA

Je realizována v prostoru o velikosti 10 x 3 m, jíž prochází návštěvník, který vnímá projekci na 45° nahnuté skleněné ploše 3 x 2 m. Takto umístěné sklo umožňuje díky svým vlastnostem vidět promítaný obraz v prostoru vyvolávající dojem holografie. Současně je návštěvník sledován systémem senzorů zachycujících pohyb, zvuk či barvy apod., jako impulsy pro nové konfigurace, které soustavně proměňují a oživují podobu promítaných vizualizovaných 3D tvarů.

Instalace projektu v ICA

Instalace projektu v ICA

Tato instalace bude součástí i dalšího společného projektu, výstavy Sembion 1.1.2. – Karel Malich / E-area, chystané ve spolupráci VVP AVU na podzim roku 2005 do Musea Kampa v Praze. Tento výtvarný a výstavní projekt, kterým VVP AVU participuje na mezinárodním projektu GRAVITY, a jehož cílem je dokumentace, reaktualizace a reinterpretace díla Karla Malicha, pracuje především s myšlenkou nalezení nové komunikace mezi umělcem a publikem, a následné vizualizace tohoto procesu pomocí interaktivní instalace. Zároveň se snaží o novou interpretaci uměleckého díla Karla Malicha, uskutečněnou na základě jeho vlastních výtvarných i textových záznamů, které představují paralelní podoby umělcových myšlenkových pochodů.

Z připravovaného katalogu

Z připravovaného katalogu