Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na abstrakty příspěvků do čísla 31/2021 s tématem: Architektura a hlas lidu

Hostující editor tematického čísla: Hubert Guzik (FA ČVUT)

Tématem chystaného čísla Sešitu je vztah architektů a uživatelů architektury v zemích tzv. východního bloku.

Na obou stranách železné opony se architekti, urbanisté, sociologové a plánovači ptali, nakolik při navrhování zohledňovat hlas laické veřejnosti. Pro připravované číslo hledáme historické i teoretické příspěvky vztahující se k otázce, jak vlastně pracovala architektonická expertiza s uživateli a obyvateli staveb v socialistických zemích. Nakolik byli architekti a plánovači ochotní naslouchat hlasu lidu? Přispěl případný dialog k redefinování samotné profese architekta a posunům v názorech veřejnosti? Zajímají nás oficiální dobové průzkumy veřejného mínění či rozbory potřeb, přání a představ uživatelů architektury. Uvítáme ale i příspěvky o polooficiálních aktivitách, během nichž architekti spolupracovali přímo s konkrétními komunitami a často poprvé testovali metody architektonické participace. Chceme zjistit, nakolik sociologicko-architektonická expertiza ovlivnila bytové politiky socialistických států a v neposlední řadě také to, co z této expertizy přetrvalo po roce 1989.

Jazyky: čeština, slovenština, angličtina

Termín zaslání abstraktů: 5. března 2021

Termín rozhodnutí o přijetí návrhů: 15. března 2021

Termín odevzdání hotových textů: 31. května 2021

Redakce ráda zodpoví dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“ (https://vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/).
Abstrakty zasílejte na e-mail: sesit.redakce@gmail.com