Sešit open call pro netematické číslo 2022

Sešit open call pro netematické číslo 2022

Redakce Sešitu pro umění, teorii a příbuzné zóny vypisuje open call na příspěvky do netematického čísla pro rok 2022.

Téma: není určeno, vítáme studie reflektující nedávné a současné umění, jeho teorii či metodologii
Jazyky: čeština, slovenština, angličtina
Termín zaslání textů v délce 15-25 NS: termín byl prodloužen do 17. prosince 2021

Redakce vítá texty širokého tematického rozkročení, jakékoliv dotazy ohledně vhodnosti zvoleného tématu či přístupu vám rádi zodpovíme. Finální texty musí splňovat všechny parametry uvedené na webu v záložce „Sešit“ > „pro autory“ (https://vvp.avu.cz/sesit/pro-autory/)

Texty zasílejte na e-mail redakce: sesit.redakce[@]gmail.com, o přijetí textu k recenznímu řízení budete informování v průběhu prosince.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné a nedávné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění skrze odborné texty z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění.

Časopis vydává Vědecko-výzkumné pracoviště AVU, vychází dvakrát ročně a zaměřuje se na odborné studie a recenze. Od roku 2010 je uváděn v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. V roce 2015 byl zařazen do seznamu vědeckých časopisů European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).